Уроци по математика
за 9. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по математика в 9. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителната регистрация можете да направите след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Ако имате нужда от информация ...

Не се колебайте да се свържете с нас и да попитате за всичко, което ви интересува. Ние ще ви обясним за начина на записване, плащане, графици и обучение по математика за 9. клас. Обадете се на националния телефон на РОДИНА 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Записване и плащания

Всички записвания и плащания се извършват на място в офисите на Родина или онлайн, след като ни предоставите необходимата информация. Планирайте своето време и запишете час за консултация, за да спестите време. Таксите могат да бъдат платени на място или по банков път.                         

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 9. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Къде се провеждат уроците по математика за 9. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

Индивидуални уроци по математика

Уроци по математика за 9. клас

Уроци по математика за 9. клас

Математиката е важна и водеща наука. Това е един от най-интересните предмети, тъй като има логика и връзка между отделните теми и раздели. Учете математика с нашите уроци за 9. клас и ще успеете да надградите своите знания, да получите нови и най-важното – ще успеете да намерите логика и връзка между отделните раздели.

Какво трябва да знаете?

Математиката за 9. клас съдържа учебен материал, който се включва в матурата в 10. клас. Затова е препоръчително да се обърне сериозно внимание върху всички теми, включени в учебния план за класа. Това, което трябва да знаете е, че не трябва да допускате пропуски и да изградите постоянство, за да имате успешни резултати както в 9. клас, така и през следващата година.

Индивидуални уроци

При нас ще намерите индивидуални уроци по математика за 9. клас, с помощта на които вашият ученик има възможност да работи с преподавател в удобно време и час. Учебният материал с многообхватен и изисква допълнителна подготовка, а с нашите уроци ще успеете да допълните всичко, което не разбирате с реални знания.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 9. клас

Уроците по математика 

Обучението се провежда в предварително създаден учебен график за вашия ученик. Възможно е обучението да бъде проведено през седмицата или в съботно-неделна форма.

Учебното съдържание

Учениците в 9. клас имат за задача да усвоят значителен брой нови понятия и знания, които впоследствие ще бъдат включени в матурата по математика в края на 10. клас. С нашите уроци по математика ще успеете да предоставите поддържащо обучение, което е гаранция за успех.  

Помощ в училище

Допълнителните уроци по математика ще ви помогнат за постигане на отлични оценки в училище, тъй като ученикът ще работи самостоятелно с преподавател. Планирайте своето време и се запишете за обучение по математика в 9. клас.

Индивидуални уроци по математика

Отлични резултати в училище сега

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебното съдържание по математика за 9. клас включва:

1

Класическа вероятност

○ Класическа вероятност.
○ Вероятност на сума на несъвместими събития.
○ Вероятност на противоположно събитие, на обединение и сечение на събития.
○ Вероятност на сума на съвместими събития.

2

Функции

○ Функция, дефиниционно множество. Начини на задаване на функции.
○ Графика на линейната функция. Свойства.
○ Квадратна функция. Графика на функцията y = ax2.
○ Графика на квадратната функция y = ax2 + bx + c. Растене и намаляване на квадратна функция, най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция.
○ Графично представяне на решенията на уравнение.

3

Системи линейни уравнения с две неизвестни

○ Линейни уравнения с две неизвестни.
○ Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване.
○ Взаимно разположение на графики на линейни функции. Изследване броя на решенията на система линейни уравнения.
○ Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране.
○ Графично представяне на решенията на системи линейни уравнения с две неизвестни.
○ Моделиране със системи линейни уравнения.

4

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни

○ Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен.
○ Системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен.
○ Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

5

Подобни триъгълници

○ Пропорционални отсечки.
○ Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес.
○ Свойство на ъглополовящите в триъгълник.
○ Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници.
○ Втори и трети признак за подобност на триъгълници.
○ Свойства на подобните триъгълници.
○ Отношение на лицата на подобните триъгълници.

6

Рационални неравенства

○ Обединение и сечение на числови интервали. Неравенство от вида (ax +b) > c.
○ Системи линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство. Неравенство от вида ax + b < c.
○ Неравенства от вида (ax +b)(cx + d) > 0, (ax + b/cx + d) > 0
○ Квадратни неравенства. Метод на интервалите.
○ Приложение на метода на интервалите при решаване на неравенства от по-висока степен.
○ Дробни неравенства.

7

Метрични зависимости между отсечки

○ Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник.
○ Теорема на Питагор.
○ Намиране дължина на отсечка в правоъгълна координатна система.
○ Решаване на правоъгълен триъгълник.
○ Решаване на равнобедрен триъгълник.
○ Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец.
○ Решаване на успоредник.
○ Метрични зависимости между отсечки в окръжност.

8

Тригонометрични функции на остър ъгъл

○ Тригонометрични функции на остър ъгъл.
○ Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30 градуса, 45 градуса, 60 градуса.
○ Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл.
○ Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90 градуса.
○ Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник.
○ Намиране елементи на равнобедрен триъгълник.
○ Намиране елементи на равнобедрен и правоъгълен трапец.
○ Приложение на тригонометрични функции на остър ъгъл.

Частни уроци по математика за 9. клас.

С нашите уроци по математика за ученици в 9. клас, можете да учите върху конкретни задачи, които не разбирате или да се подготвите за изпит, контролна или класна работа в училище.

Частните уроци по математика за 9. клас се предлагат от понеделник до неделя (от 09:00 до 19:30 ч.).

Проверете свободното време на вашия ученик и се обадете, за да сверите свободните места при нас.

Свържете се с нас и запишете своя урок по математика!

50 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

180 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци и подготовка по математика и помощ в училище за ученици в 9. клас

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
4 урока (мини)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 180 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
6 урока (стандарт)

○ 6 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 270 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
8 урока (макси)

○ 8 посещения ≈ 1-2 месеца
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 360 лв. 

Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока, след като фиксираме седмичния график на уроците.

Предлагаме ви поддържащо обучение по математика за ученици в 9. клас. Уроците се провеждат целогодишно или върху конкретни теми по математика, върху които бихте искали вашият ученик да работи повече, тъй като се затруднява. Разгледайте информацията за частните уроци по математика на следния линк.

Частни уроци по математика

Разгледайте информацията 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 9. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Подготовка по математика 9 клас, математика за 9 клас, математика 9 клас, 9 клас математика, уроци и курсове по математика за ученици в девети клас, частни уроци за девети клас, частен учител по математика уроци, индивидуални курсове по математика за ученици в девети клас, школа по математика за 9 клас, индивидуално обучение, частни уроци по математика за 9 клас, подготовка по математика на деветокласници

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.