Уроци и курсове по математика за 7. клас 

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците и курсовете по математика за 7. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Уроци и курсове по български език и литература за 7. клас

Информация за обучението по БЕЛ в 7. клас

Уроци и курсове по математика за 7. клас

Добре дошли в седми клас – това е най-важната година за подготовката по математика, тъй като след нейното завършване вашият ученик ще положи матура по математика.

Какво трябва да знаете?

Матурата по математика включва задължителното учебно съдържание от 5., 6. и 7. клас, включително. Изпитът е писмен с продължителност 150 минути. Оценяването се извършва с точки, като максималният брой е 100 точки.

Групово обучение

Вярваме, че обучението по математика трябва да бъде лесно с много упражнения и задачи за преговор, както и с много повторения на наученото. Затова започваме с основен преговор и продължаваме да надграждаме знанията по математика съобразно учебното съдържание на класа и матурата по математика. В програмата са включени пробни изпити и много задачи, които са аналогични на вече проведени матури за 7. клас.

Индивидуални уроци

Уроците са добър избор, ако смятате, че вашият ученик има нужда от по-голямо внимание. Имате възможност да определите интензивността на обучението и да проверявате често до къде е стигнала подготовката. Нашите учители ще ви казват редовно какво още е необходимо и как да направите учебната година успешна. Освен това, можете да се регистрирате за пробните изпити и да проверите знанията на вашия седмокласник.

Подготовка за прием в Американски колеж

Форматът на приемните изпити в Американския колеж е различен от матурата по математика. Предлагаме ви индивидуално обучение съобразено с изпита и включените в теста задачи и логически въпроси. Потърсете повече информация и изберете подготовката по математика при нас – заедно ще развием логическото мислене и ще тренираме с подобни задачи за изпита.

Подготовка по химия и биология за кандидатстване в НПМГ

Ако желаете да кандидатствате в НПМГ, Родина е най-доброто място за обучение по биология и химия за седмокласници. Курсовете са интензивни и се провеждат през учебната година. Обучението е изцяло съобразено с изпитния формат в НПМГ.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 7. клас

Обучение за матура математика

Това е годината, по време на която учениците работят изцяло върху матурата по математика и формата на изпита. Децата правят много пробни изпити, контролни работи и домашни задачи. Целта е математиката да бъде максимално усвоена, а знанията затвърдени.

Учебното съдържание

Учениците в 7. клас имат повече часове по математика в училище, тъй като имат по-голям обем учебно съдържание, който трябва да вземат. Това означава, че математиката от последните две години трябва да бъде преговорена и бързо да бъде надградена с учебното съдържание за 7. клас.

Помощ в училище

Разбира се, всяко едно извънкласно обучение трябва да бъде в помощ на училището, а когато става дума за математика, правилото „колкото повече, толкова повече“ важи в пълна сила. При нас можете да се възползвате от курсове за седмокласници или индивидуални уроци, с които да дадете по-голяма увереност на вашето дете.

Български език и литература за 7. клас

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика са задължителни изпити за всички ученици.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Матурата по математика в края на 7. клас включва задължителното учебно съдържание от учебните програми от 5., 6. и 7. клас, включително:

1

Числа. Алгебра.

○ Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;
○ Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи;
○ Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
○ Разлагане на многочлени на множители;
○ Линейни уравнения с едно неизвестно ax +b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
○ Модулно линейно уравнение от вида (ax +b) = с;
○ Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

2

Фигури и тела. Измерване.

○ Лице и периметър на равнинни фигури;
○ Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
○ Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
○ Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
○ Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо)
○ Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
○ Успоредни прави – признаци и свойства;
○ Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
○ Еднакви триъгълници. Питагорова теорема;
○ Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
○ Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
○ Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса;
○ Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
○ Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат; 

3

Елементи от вероятности и статистика.

○ Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики;
○ Множества и операции с тях;
○ Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

4

Логически знания. Моделиране.

○ Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
○ Средноаритметично на две и повече числа;
○ Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по математика за 7. клас

1

Важна информация

Матурата по математика в края на 7. клас включва задължителното учебно съдържание от учебните програми от 5. до 7. клас, включително.

2

Разпределение

Изпитът е писмен, а седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи:
○ 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
○ 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
○ 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

3

Времетраене

Времетраенето на матурата е 150 минути.

4

Оценяване

○ Максималният брой точки от теста е 100.
○ Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
○ Оценките от националното външно оценяване в края на 7. клас се изразяват само в брой точки, без да се приравняват към оценки. 

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
матура по математика
за ученици в 7. клас

Курсовете по математика за матура в 7. клас са съботно-неделни и се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

290 лв.
 • Събота или неделя от 9:00 ч.
 • при записване на курс по математика

Втора вноска

# 290 лв.
 • Събота или неделя от 9:00 ч.
 • два месеца след стартиране

Трета вноска

# 290 лв.
 • Събота или неделя от 9:00 ч.
 • два месеца след втора вноска

Таксата за обучение е 3 вноски по 550 лева за комбиниран курс по Български език и литература + Математика и 3 вноски по 290 лева, ако бъде избран само един предмет. 

Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 435 лв.

Изберете нашите уроци и курсове по математика за ученици в 7. клас. Нашите учители ще ви помогнат в подготовката за матурата по математика в края на 7. клас. Това е най-важната година за вашия ученик. Подгответе се за отлични резултати на матурите в 7. клас.

Вижте информация и за уроците по български език и литература в 7. клас. При невъзможност занятията да бъдат в присъствена форма, ще бъдат проведени онлайн.


ПРИМЕРЕН ГРАФИК
НА ЗАНИМАНИЯТА

Математика и Български език и литература за матура 7. клас

КЛАСОВЕСЪБОТА НЕДЕЛЯ
МАТЕМАТИКА9:00 - 11:10 ч.9:00 - 11:10 ч.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК11:20 - 13:30 ч.11:20 - 13:30 ч.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ
по биология и химия за кандидатстване в НПМГ

Модул биология

495 лв.
 • събота или неделя
  9:00 ч.
 • 10 занимания по четири учебни часа

Модул химия

# 495 лв.
 • събота или неделя
  9:00 ч.
 • 10 занимания по четири учебни часа

ПРИМЕРЕН ГРАФИК
НА ЗАНИМАНИЯТА

по биология и химия за кандидатстване в НПМГ

КЛАСОВЕСЪБОТА НЕДЕЛЯ
ХИМИЯ9:00 - 12:30 ч.9:00 - 12:30 ч.
БИОЛОГИЯ9:00 - 12:30 ч.9:00 - 12:30 ч.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 7. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 7. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 7. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Имате нужда от помощ?

Индивидуални уроци за 7. клас

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 7. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.