Уроци и курсове по математика за 7. клас 

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Всичко, което трябва да знаете за 7. клас

Обадете се на посочените телефони и си запишете час за консултация. Ще имате възможност да разберете всичко, което ви притеснява и което не разбирате за матурите в 7. клас. 

2

Час за консултация

Всички консултации се извършват в точно планиран график. Можете да се свържете с нас на националния телефон 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber), за да запазите своя час за консултация. Препоръчително е да вземете детето с вас, за да направим предварителен тест по математика. 

3

Записване и плащане

Записването можете да направите на място в офисите на Родина или онлайн като ни изпратите необходимата информация. Плащанията можете да направите на място или по банков път. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА 7. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Учител по математика
за 7. клас

Индивидуални частни уроци по математика за 7. клас

Къде се провеждат уроците по математика за 7. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

ИЗГОДНА КОМБИНАЦИЯ

Комбиниран курс
Математика + БЕЛ

Обучението на учениците в 7. клас е насочено към изпитите по математика и БЕЛ, които децата полагат. Курсовете включват подготовка по двата предмета, която включва постепенно надграждане на учебния материал и пробни изпити. Обучението за НВО е целогодишно в рамките на учебната година.

цена уроци 7. клас
3 x 450 лв.

Уроци и курсове по български език и литература за 7. клас

Информация за обучението по БЕЛ в 7. клас

Уроци и курсове по математика за 7. клас

Добре дошли в седми клас – това е най-важната година за подготовката по математика, тъй като след нейното завършване вашият ученик ще положи матура по математика.

Какво трябва да знаете?

Матурата по математика включва задължителното учебно съдържание от 5., 6. и 7. клас, включително. Изпитът е писмен с продължителност 150 минути. Оценяването се извършва с точки, като максималният брой е 100 точки.

Групово обучение

Вярваме, че обучението по математика трябва да бъде лесно с много упражнения и задачи за преговор, както и с много повторения на наученото. Затова започваме с основен преговор и продължаваме да надграждаме знанията по математика съобразно учебното съдържание на класа и матурата по математика. В програмата са включени пробни изпити и много задачи, които са аналогични на вече проведени матури за 7. клас.

Индивидуални уроци

Уроците са добър избор, ако смятате, че вашият ученик има нужда от по-голямо внимание. Имате възможност да определите интензивността на обучението и да проверявате често до къде е стигнала подготовката. Нашите учители ще ви казват редовно какво още е необходимо и как да направите учебната година успешна. Освен това, можете да се регистрирате за нашите пробни изпити и да проверите знанията на вашия седмокласник.

Подготовка за прием в Американски колеж

Форматът на приемните изпити в Американския колеж е различен от матурата по математика. Предлагаме ви индивидуално обучение съобразено с изпита и включените в теста задачи и логически въпроси. Потърсете повече информация и изберете подготовката по математика при нас – заедно ще развием логическото мислене и ще тренираме с подобни задачи за изпита.

Подготовка по химия и биология за кандидатстване в НПМГ

Ако желаете да кандидатствате в НПМГ, Родина е най-доброто място за обучение по биология и химия за седмокласници. Курсовете са интензивни и се провеждат през учебната година. Обучението е изцяло съобразено с изпитния формат в НПМГ.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 7. клас

Обучение за матура по математика

Това е годината, по време на която учениците работят изцяло върху матурата по математика и формата на изпита. Децата правят много пробни изпити, контролни работи и домашни задачи. Целта е математиката да бъде максимално усвоена, а знанията затвърдени.

Учебното съдържание

Учениците в 7. клас имат повече часове по математика в училище, тъй като имат по-голям обем учебно съдържание, който трябва да вземат. Това означава, че математиката от последните две години трябва да бъде преговорена и бързо да бъде надградена с учебното съдържание за 7. клас.

Помощ в училище

Разбира се, всяко едно извънкласно обучение трябва да бъде в помощ на училището, а когато става дума за математика, правилото „колкото повече, толкова повече“ важи в пълна сила. При нас можете да се възползвате от курсове за седмокласници или индивидуални уроци, с които да дадете по-голяма увереност на вашето дете.

Български език и литература за 7. клас

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика са задължителни изпити за всички ученици.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Матурата по математика в края на 7. клас включва задължителното учебно съдържание от учебните програми от 5., 6. и 7. клас, включително:

1

Числа. Алгебра.

○ Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;
○ Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи;
○ Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
○ Разлагане на многочлени на множители;
○ Линейни уравнения с едно неизвестно ax +b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
○ Модулно линейно уравнение от вида (ax +b) = с;
○ Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

2

Фигури и тела. Измерване.

○ Лице и периметър на равнинни фигури;
○ Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
○ Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
○ Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
○ Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо)
○ Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
○ Успоредни прави – признаци и свойства;
○ Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
○ Еднакви триъгълници. Питагорова теорема;
○ Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
○ Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
○ Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса;
○ Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
○ Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат; 

3

Елементи от вероятности и статистика.

○ Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики;
○ Множества и операции с тях;
○ Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

4

Логически знания. Моделиране.

○ Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
○ Средноаритметично на две и повече числа;
○ Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по математика за 7. клас

1

Важна информация

Матурата по математика в края на 7. клас включва задължителното учебно съдържание от учебните програми от 5. до 7. клас, включително.

2

Разпределение

Изпитът е писмен, а седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи:
○ 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
○ 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
○ 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

3

Времетраене

Времетраенето на матурата е 150 минути.

4

Оценяване

○ Максималният брой точки от теста е 100.
○ Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
○ Оценките от националното външно оценяване в края на 7. клас се изразяват само в брой точки, без да се приравняват към оценки. 

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
матура по математика
за ученици в 7. клас

Курсовете по математика за матура в 7. клас са съботно-неделни и се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

450 лв.
  • Подготвителен курс за НВО 7. клас
  • при записване на курс по математика за 7. клас

Втора вноска

# 450 лв.
  • Подготвителен курс за НВО 7. клас
  • два месеца след стартиране на курсовете

Трета вноска

# 450 лв.
  • Подготвителен курс за НВО 7. клас
  • два месеца след плащането на втора вноска по математика

Ако искате да бъдете приети в една от най-добрите гимназии в София, изберете нашите комбинирани курсове по Български език и литература и Математика по формата на националното външно оценяване НВО в 7. клас. Повече от 15 години помагаме на нашите ученици да се класират успешно в желаните от тях гимназии и паралелки.

Целогодишни курсове и уроци по Математика и БЕЛ за НВО в 7. клас:

1. Комбиниран курс БЕЛ и Математика - 3 вноски по 820 лв. за 7. клас

2. Основен курс МАТ - 3 вноски по 450 лв. за курс по Математика за 7. клас.

3. Основен курс БЕЛ - 3 вноски по 450 лв. за курс по БЕЛ за 7. клас

Можете да платите таксите за основния курс на срок: 2 вноски по 670 лв.

Изберете нашите уроци и курсове по математика за ученици в 7. клас. Нашите учители ще ви помогнат в подготовката за матурата по математика в края на 7. клас. Това е най-важната година за вашия ученик. Подгответе се за отлични резултати на матурите в 7. клас.

Вижте информация и за уроците по български език и литература в 7. клас. 

Ако желаете вашето дете да учи самостоятелно с учител, можете да изберете индивидуални уроци по математика с предварително изготвен график за вас.

Сигурни сме, че сте на правилното място, защото ние сме най-голямата и най-добрата школа за подготовка по математика и български език за националното външно оценяване НВО в 7. клас. Школа по математика или частен учител, а защо не и двете на едно място?

Частни уроци по математика за 7. клас.

Според смяната на детето в училище, можете да запишете индивидуални уроци по математика в една от двете ни бази. Уроците се провеждат от понеделник до петък по предварително фиксиран график. 

За ученици в 7. клас предлагаме уроци по математика всеки ден от понеделник до неделя.

Часове за провеждане на индивидуални уроци по математика за седми клас са възможни според смяната на вашето дете. 


Проверете сега за свободен ден и час!

50 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

200 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

Имате нужда от помощ?

Индивидуални уроци за 7. клас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 7. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Уроци по български език и математика за 7 клас, частни уроци за седми клас, курсове 7 клас, школи за подготовка за кандидатстване след 7 клас, уроци по бел и математика за 7 клас, школи по математика софия, курсове за 7 клас, школи по математика, школи по български език и математика софия, школа уроци, школа по математика, школа по математика софия, школа математика, математика школа, добри школи за подготовка на седмокласници софия, уроци по математика 7 клас, уроци по математика за 7 клас, частни уроци по математика за 7 клас софия, школи за подготовка 7 клас

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.