Уроци и курсове по математика за 5. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по математика за 5. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Уроци и курсове по български език и литература за 5. клас

Информация за обучението по БЕЛ в 5. клас

Уроци и курсове по математика за 5. клас

Децата обичат да играят, но когато става дума за математика, те трябва да знаят, че е необходимо да се отнесат с голямо внимание. Вярваме, че с нашите курсове за 5. клас успяваме да стимулираме децата за тяхното по-сериозно отношение към училище и най-вече – успяваме да ги мотивираме да знаят повече.

Групово обучение

Изберете нашата подготовка по математика за 5. клас и осигурете спокойствие за неговото бъдещо образование. Курсовете са подходящи за петокласници, а обучението е съобразено с възрастта на децата и учебния материал от училище. Целта е всичко, което е заложено в учебната програма за 5. клас по математика да бъде усвоено.

Какво трябва да знаете?

Пети клас е първият клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование. Това е началото на етапа, през който децата ще получават своята базова подготовка и ще надграждат своите знания, докато не станат седмокласници. Тъй като математиката е точна наука, отделните раздели и уроци са свързани. Препоръчваме ви да изберете подготовката по математика за 5. клас, с която ще гарантирате реални знания и най-вече, вашето дете ще започне да разбира математика. Курсовете по математика за 5. клас се провеждат в групи до 8 деца.

Индивидуални уроци

Предлагаме ви индивидуално обучение по математика за петокласници и изготвяне на индивидуален график за вашето дете. Можете да прецените от какво се нуждаете – по-интензивна подготовка с повече занимания седмично или умерено обучение, което да допълва учебния процес. Обучението включва учебното съдържание на учебната програма по математика за 5. клас.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 5. клас

Концентрация по математика

Децата в 5. клас трябва да бъдат мотивирани и концентрирани с по-голямо внимание върху учебния процес по математика. Това е възможно, когато учениците разбират задачите и упражненията, стимулирайки тяхното любопитство. Изберете курсовете в 5. клас и ще видите промяната през цялата учебна година, не само по оценките.

Учебното съдържание

Основните теми по математика в 5. клас са общо 5 на брой, а подтемите са 65. Учениците ще започнат да учат делимост, обикновени и десетични дроби, основни геометрични фигури и тела. Това е една от основополагащите учебни години по математика в прогимназиалния етап на обучение.

Помощ в училище

Обучението по математика е изключително полезно – гарантираме ви, че вашето дете ще започне да разбира всички раздели от учебното съдържание по математика. Вярваме, че това е класът и годината, по време на която е необходимо да се отдели максимално внимание на подготовка по математика.

Български език и литература за 5. клас

Курсове по БЕЛ в 5. клас и отлични оценки в училище

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебна програма по математика за 5. клас. Основните теми са общо 5 на брой: 

1

Делимост

○ Деление с остатък.
○ Кратно и делител на естествено число.
○ Делимост на сбор и на произведение.
○ Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10.
○ Признаци за делимост на 3 и на 9.
○ Представяне на естествени числа като произведение на прости множители.
○ Общ делител и НОД на естествени числа. Намиране на НОД на естествени числа.
○ Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране на НОК на естествени числа.

2

Обикновени дроби

○ Обикновени дроби.
○ Правилни и неправилни дроби.
○ Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби.
○ Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби.
○ Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател.
○ Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч.
○ Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели.
○ Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.
○ Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб и обратно.
○ Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели.
○ Изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.
○ Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
○ Събиране и изваждане на обикновени дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
○ Умножение на обикновени дроби.
○ Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
○ Деление на обикновени дроби.
○ Действия с обикновени дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.
○ Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.
○ Част от число. Основни задачи.

3

Десетични дроби

○ Десетични дроби. Четене и записване на десетични дроби.
○ Сравняване и изобразяване на десетични дроби.
○ Закръгляване. Оценка на резултат.
○ Събиране на десетични дроби.
○ Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
○ Изваждане на десетични дроби.
○ Събиране и изваждане на десетични дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
○ Умножение на десетични дроби с естествено число.
○ Умножение на десетични дроби.
○ Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
○ Деление на десетична дроб с естествено число.
○ Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н. Преминаване от една мерна единица в друга.
○ Деление на десетична дроб с десетична дроб.
○ Действия с десетични дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.
○ Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.
○ Използване на калкулатор. Приложение.
○ Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични.
○ Процент. Основни задачи.
○ Проста лихва.
○ Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици.
○ Представяне на данни. Работа с диаграми.

4

Основни геометрични фигури

○ Основни геометрични фигури.
○ Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права.
○ Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи.
○ Лице на равнинна фигура.
○ Лице на правоъгълен триъгълник.
○ Лице на триъгълник.
○ Успоредни прави. Успоредник, ромб.
○ Лице на успоредник.
○ Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец.
○ Лице на трапец.
○ Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури.

5

Геометрични тела

○ Куб. Елементи, развивка.
○ Лице на повърхнина на куб.
○ Обем на куб. Мерни единици за обем.
○ Правоъгълен паралелепипед. Елементи, развивка.
○ Лице на околна повърхнина и на повърхнина на правоъгълен паралелепипед.
○ Обем на правоъгълен паралелепипед.

ЦЕНИ НА УРОЦИТЕ
по математика за 5. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

250 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по математика

Втора вноска

# 250 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране

Трета вноска

# 250 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска

Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 375 лв.

Родина предлага уроци по математика за 5. клас, с помощта на които ще избегнете натрупване на пропуски по математика, а вашият ученик ще бъде отлично подготвен за следващите трудни години в училище. Допълнете неговото обучение и с уроци по български език и литература за деца в 5. клас, за да сте спокойни в бъдеще.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК
НА ЗАНИМАНИЯТА

ПЪРВИ И ВТОРИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИ от 5. клас

Математика, Български език, Арт школа, Уроци по пиано, Уроци по китара, Клуб "Шахмат”,
Клуб “Фотография”, Клуб “Дигитално рисуване”

КЛАСОВЕ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК ПЕТЪК
2. класБЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ШАХ ШКОЛА 
от 16:30 ч.
3. клас-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ
от 16:30 ч.
4. класМАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ШАХ ШКОЛА
от 16:30 ч.
5. клас-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ
от 16:30 ч.
ОЩЕ УРОЦИ-Арт школаКлуб ШахматФотографияДигитално рисуванеУроци по пиано

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 5. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 5. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 5. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Имате нужда от информация?

Свържете се с нас

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 5. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.