Уроци и курсове по математика за 5. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Свържете се с нас за предварителна информация

Ако усетите, че на вашето дете започва да му става трудно по математика или желаете да си помага през учебната година, в Родина ще намерите всичко, което търсите: групови занимания в малки групи, индивидуални уроци според вашия график, подготовка за олимпиади и състезания. Свържете се с нас и попитайте за всичко, което ви интересува. 

2

Запишете си ден и час за консултация

Обадете се на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber) и си запишете час за безплатна консултация. С нея ще можете да получите пълна информация за графиците, различните видове обучения, начина на записване и плащане, място на провеждане и др. 

3

Записване и плащане

Всички записвания могат да бъдат направени на място или онлайн. Плащанията също могат да бъдат направени на място или по банков път след издаване на необходимите документи. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 5. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Учител по математика
за 5. клас

Индивидуални частни уроци по математика за 5. клас

Къде се провеждат уроците по математика за 5. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

ИЗГОДНА КОМБИНАЦИЯ

Комбиниран курс
Математика 5. клас

Обучението за ученици в 5. клас е съобразено с утвърдените програми по математика и български език и литература. Целта е учениците да усвоят максимално заложените знания и умения по двата предмета, както и да повишат своите оценки в училище. Започвайки уроци по математика в 5. клас, вашият ученик ще придобие самочувствие и знания, които ще му бъдат необходими за подготовка за матурите в 7. клас.

цена уроци в 5. клас
3 x 450 лв.

Уроци и курсове по български език и литература за 5. клас

Информация за обучението по БЕЛ в 5. клас

Уроци и курсове по математика за 5. клас

Децата обичат да играят, но когато става дума за математика, те трябва да знаят, че е необходимо да се отнесат с голямо внимание. Вярваме, че с нашите курсове за 5. клас успяваме да стимулираме децата за тяхното по-сериозно отношение към училище и най-вече – успяваме да ги мотивираме да знаят повече.

Групово обучение

Изберете нашата подготовка по математика за 5. клас и осигурете спокойствие за неговото бъдещо образование. Курсовете са подходящи за петокласници, а обучението е съобразено с възрастта на децата и учебния материал от училище. Целта е всичко, което е заложено в учебната програма за 5. клас по математика да бъде усвоено.

Какво трябва да знаете?

Пети клас е първият клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование. Това е началото на етапа, през който децата ще получават своята базова подготовка и ще надграждат своите знания, докато не станат седмокласници. Тъй като математиката е точна наука, отделните раздели и уроци са свързани. Препоръчваме ви да изберете подготовката по математика за 5. клас, с която ще гарантирате реални знания и най-вече, вашето дете ще започне да разбира математика. Курсовете по математика за 5. клас се провеждат в малки групи.

Индивидуални уроци

Предлагаме ви индивидуално обучение по математика за петокласници и изготвяне на индивидуален график за вашето дете. Можете да прецените от какво се нуждаете – по-интензивна подготовка с повече занимания седмично или умерено обучение, което да допълва учебния процес. Обучението включва учебното съдържание на учебната програма по математика за 5. клас.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 5. клас

Концентрация по математика

Децата в 5. клас трябва да бъдат мотивирани и концентрирани с по-голямо внимание върху учебния процес по математика. Това е възможно, когато учениците разбират задачите и упражненията, стимулирайки тяхното любопитство. Изберете курсовете в 5. клас и ще видите промяната през цялата учебна година, не само по оценките.

Учебното съдържание

Основните теми по математика в 5. клас са общо 5 на брой, а подтемите са 65. Учениците ще започнат да учат делимост, обикновени и десетични дроби, основни геометрични фигури и тела. Това е една от основополагащите учебни години по математика в прогимназиалния етап на обучение.

Помощ в училище

Обучението по математика е изключително полезно – гарантираме ви, че вашето дете ще започне да разбира всички раздели от учебното съдържание по математика. Вярваме, че това е класът и годината, по време на която е необходимо да се отдели максимално внимание на подготовка по математика.

Български език и литература за 5. клас

Курсове по БЕЛ в 5. клас и отлични оценки в училище

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебна програма по математика за 5. клас. Основните теми са общо 5 на брой: 

1

Делимост

○ Деление с остатък.
○ Кратно и делител на естествено число.
○ Делимост на сбор и на произведение.
○ Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10.
○ Признаци за делимост на 3 и на 9.
○ Представяне на естествени числа като произведение на прости множители.
○ Общ делител и НОД на естествени числа. Намиране на НОД на естествени числа.
○ Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране на НОК на естествени числа.

2

Обикновени дроби

○ Обикновени дроби.
○ Правилни и неправилни дроби.
○ Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби.
○ Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби.
○ Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък общ знаменател.
○ Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч.
○ Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели.
○ Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.
○ Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб и обратно.
○ Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели.
○ Изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.
○ Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
○ Събиране и изваждане на обикновени дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
○ Умножение на обикновени дроби.
○ Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
○ Деление на обикновени дроби.
○ Действия с обикновени дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.
○ Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.
○ Част от число. Основни задачи.

3

Десетични дроби

○ Десетични дроби. Четене и записване на десетични дроби.
○ Сравняване и изобразяване на десетични дроби.
○ Закръгляване. Оценка на резултат.
○ Събиране на десетични дроби.
○ Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
○ Изваждане на десетични дроби.
○ Събиране и изваждане на десетични дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
○ Умножение на десетични дроби с естествено число.
○ Умножение на десетични дроби.
○ Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
○ Деление на десетична дроб с естествено число.
○ Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н. Преминаване от една мерна единица в друга.
○ Деление на десетична дроб с десетична дроб.
○ Действия с десетични дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.
○ Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.
○ Използване на калкулатор. Приложение.
○ Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични.
○ Процент. Основни задачи.
○ Проста лихва.
○ Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици.
○ Представяне на данни. Работа с диаграми.

4

Основни геометрични фигури

○ Основни геометрични фигури.
○ Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права.
○ Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи.
○ Лице на равнинна фигура.
○ Лице на правоъгълен триъгълник.
○ Лице на триъгълник.
○ Успоредни прави. Успоредник, ромб.
○ Лице на успоредник.
○ Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец.
○ Лице на трапец.
○ Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури.

5

Геометрични тела

○ Куб. Елементи, развивка.
○ Лице на повърхнина на куб.
○ Обем на куб. Мерни единици за обем.
○ Правоъгълен паралелепипед. Елементи, развивка.
○ Лице на околна повърхнина и на повърхнина на правоъгълен паралелепипед.
○ Обем на правоъгълен паралелепипед.

ЦЕНИ НА УРОЦИТЕ
по математика за 5. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

450 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по математика за 5. клас

Втора вноска

# 450 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране на курсовете

Трета вноска

# 450 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след плащането на втора вноска по математика

Таксата и програмата на целогодишните курсове помощ в училище по математика за 5. клас е разпределена целогодишно.

Целогодишни курсове и уроци по Математика за 5. клас:

1. Комбиниран курс БЕЛ и Математика (два предмета) - 3 вноски по 740 лв. за 5. клас

2. Основен курс МАТ - 3 вноски по 450 лв. за курс по Математика за 5. клас.

3. Основен курс БЕЛ - 3 вноски по 450 лв. за курс по БЕЛ за 5. клас

Можете да платите таксите за основния курс на срок: 2 вноски по 675 лв.

Родина предлага уроци по математика за 5. клас, с помощта на които ще избегнете натрупване на пропуски по математика, а вашият ученик ще бъде отлично подготвен за следващите трудни години в училище. Допълнете неговото обучение и с уроци по български език и литература за деца в 5. клас, за да сте спокойни в бъдеще.

Частни уроци по математика за 5. клас.

Изберете нашите уроци по математика за ученици в 5. клас и ще видите само след няколко седмици огромния прогрес на вашето дете.

Частните уроци по математика се предлагат от понеделник до неделя (от 09:00 до 19:30 ч.).

Проверете свободното време на вашия ученик и се обадете, за да сверите свободните места при нас.

Свържете се с нас и запишете своя урок по математика!

50 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

180 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

Имате нужда от информация?

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 5. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Индивидуални уроци по математика, целогодишни, интензивни и летни курсове по математика за 5 клас, частни уроци по математика за 5 клас, помощ в училище за пети клас, подготовка за контролни и класни работи, подготовка на домашни работи и допълване на нови знания в училище за ученици в 5 клас, математика за пети клас, 5 клас математика, математика пети клас, математика 5 клас, математика за 5 клас, подготовка за 5 клас, уроци по математика за 5 клас, школа 5 клас

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.