Уроци и курсове по математика за 12. клас 

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварителна информация

Обадете се и запишете час за консултация относно обучението по математика в 12. клас. Препоръчително е да дойдете на място с ученика, но ако нямате възможност можете да направите записване и онлайн, като ни изпратите необходимата информация. 

2

Полезна консултация

На безплатната консултация ще получите информация не само за обучението по математика, но и за кандидатстването в българските висши училища, както и за предимствата на матурата по обща математика или профилирана математика. Обадете се на националния телефон на РОДИНА 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber) и запазете своя час за консултация.

3

Регистрация и плащане

Регистрацията на курсовете и уроците по математика можете да направите на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 12. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Къде се провеждат уроците по математика за 12. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

ИЗГОДНА КОМБИНАЦИЯ

Комбиниран курс
Математика + БЕЛ

Ако ще кандидатствате с математика, комбинираните курсове за кандидат-студенти по БЕЛ и математика ще ви осигурят цялостна подготовка, за да постигнете отлични резултати на зрелостните и кандидатстудентските изпити. Обучението включва подготовка за различни формати на изпитите: задължителна матура по БЕЛ, матура обща математика, матура профилирана математика, кандидатстудентски изпити по математика.

цена уроци 12. клас
3 x 450 лв.

Уроци и курсове по български език и литература за 12. клас

Информация за обучението по БЕЛ в 12. клас

Уроци и курсове по математика за 12. клас

Ако сте избрали матура по математика след завършването на 12. клас, имате възможност да използвате своята оценка за кандидатстване в българските университети. Голяма част от тях приемат резултатите от матурата по математика, а по-голяма част от техническите специалности са непостижими без математика.

Какво трябва да знаете?

Подготовката по математика за зрелостен изпит е доста сериозно предизвикателство за всички ученици, избрали този предмет. Освен сложността на матурата, тя включва всичко, което сте учили по математика. А за да получите отлична оценка, се изискват знания, бързина и съобразителност. При нас ще намерите курсове по обща математика и профилирана математика за ученици в 12. клас.

Групово обучение

Курсовете по математика за матура винаги са били едни от най-успешните курсове при нас. Нашите ученици успяват бързо да наваксат и постигнат пълни шестици, не само на матурата, но и на кандидатстудентските изпити след тях. Обучението изисква голяма концентрация и постоянни упражнения. Програмата включва пробни изпити и актуална информация, домашни работи, решаване на най-трудните задачи по математика, които носят най-много точки, пробни изпити.

Индивидуални уроци

Ако желаете да се подготвяте самостоятелно или искате да работите в конкретна област на математиката, имате възможност да изберете частните уроци по математика. Съобразно личните предпочитания, се изготвя индивидуален график за всеки един ученик. Освен това имате възможност да включите в подготовката определен формат за кандидатстване, като знанията за матурата се надграждат по конкретния кандидатстудентски изпит. Най-добрата комбинация е курс и допълнителни уроци, с помощта на които ще работите върху всичко, което ви затруднява.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 12. клас

Подготовка за матура по математика

Нашите ученици винаги са сред зрелостниците с най-високи резултати по математика. Ако сте избрали да кандидатствате с математика, използвайте зрелостните изпити, за да получите отлични оценки на матурата по математика. Без значение дали става дума за обща или профилирана математика, при нас ще намерите отлична подготовка.

Учебното съдържание

Курсовете по математика за ученици в 12. клас са два вида: 1.) обща математика и 2.) математика на ниво профилирана подготовка. В обучението се използват пробни тестове и тестове за матури, контролни работи и домашни задачи. С подготовката по математика ще успеете да се подготвите за матурата по математика и за кандидатстване в университет.

Помощ в училище

Нашите курсове за 12. клас са комбинирани за подготовка за матура по математика (обща математика или профилирана математика) и за кандидатстване с изпит по математика. Учениците работят върху различни формати и изпити с цел надграждане на своите знания и умения по математика.

Български език и литература за 12. клас

Националното външно оценяване по БЕЛ в края на 12. клас е задължителен изпит за всички ученици

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Математика за 12. клас.

Учебно-изпитната програма за матурата по математика за 12. клас включва:

1

Алгебра

○ Реални числа.
○ Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразувания на изрази, дробно-рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни.
○ Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
○ Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степени с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.
○ Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции.
○ Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва. 

2

Комбинаторика, вероятности и статистика

○ Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации.
○ Вероятност: случайни събития, класическа вероятност.
○ Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми. 

3

Геометрия

○ Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица.
○ Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на правоъгълен триъгълник, лице.
○ Произволен триъгълник: синусова и косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на произволен триъгълник, лице.
○ Четириъгълник: успоредник, трапец, лице. 

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по математика за 12. клас

1

Важна информация

Математиката е интердисциплинарна наука, която ще ви помогне да продължите своето образование и бъдеща професия. Без математически познания ще ви бъде трудно да учите технически, икономически и други специалности в университет.

2

Разпределение

Матурата по математика за 12. клас включва 28 задачи от три типа:
○ тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
○ тестови задачи със свободен отговор, на които зрелостникът записва само отговора;
○ задачи, за решаването на които се прилагат аналитико-синтетични разсъждения;
○ решенията на задачите с необходимите обосновки се представят в писмен вид;
○ общият максимален брой точки е 100. 

3

Времетраене

Продължителността на изпита е четири астрономически часа.

4

Оценяване

Скала за преобразуване на точките в оценки за всички предмети
○ Слаб 2 - до 29,75 т. вкл.
○ Среден 3 (3,00 - 3,49) - 30 т. – 40,5 т. вкл.
○ Добър 4 (3,50 - 4,49) - 40,75 т. – 62,25 т. вкл.
○ Много добър (4,50 - 5,49) / 62,5 т. – 83,75 т. вкл.
○ Отличен (5,50 - 5,99)  84 т. – 94,75 т. вкл.
○ Отличен 6 - 95 т. – 100 т.

Подготовка и обучение за матурата по математика в края на 12. клас. Изберете нашите уроци по математика за 12. клас и се подгответе за зрелостните изпити за завършване на средното си образование и кандидатстудентските изпити по математика в българските университети. Комбинирайте курсовете по математика с курсовете по български език и литература за ученици в 12. клас. Ние ще ви подготвим да бъдете сред зрелостниците с най-високи резултати на матурите и на приемните кандидатстудентски изпити.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика за 12. клас

Курсовете се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата учебни срока.

Първа вноска

450 лв.
  • Събота или неделя
  • при записване на курс по математика

Втора вноска

# 450 лв.
  • Събота или неделя
  • два месеца след стартиране

Трета вноска

# 450 лв.
  • Събота или неделя
  • два месеца след втора вноска

Целогодишни комбинирани курсове и уроци по математика в 12. клас:

1. Само основен курс Обща Математика за 12. клас - 3 вноски по 450 лв.

2. Само основен курс за Матура по БЕЛ 12. клас - 3 вноски по 450 лв.

3. Само основен курс за ученици с Профил Математика - 3 вноски по 450 лв.

4. Комбиниран курс БЕЛ и Обща математика - 3 вноски по 840 лв. за 12. клас.

5. Комбиниран курс БЕЛ и Профил математика - 3 вноски по 860 лв. за 12. клас.

6. Комбиниран курс Химия и Математика - 3 вноски по 860 лв. за 12. клас.

7. Комбиниран курс Химия и Биология - 3 вноски по 860 лв. за 12. клас.

Можете да платите таксите за основния курс на срок: 2 вноски по 670 лв.

Вижте информация за цените на курсовете по БЕЛ за 12. клас тук. Можете да комбинирате курсовете по математика и с уроци по география, история, биология и химия.

Частни уроци по математика за 12. клас.

Изберете нашите уроци по математика за ученици в 12. клас, за да успеете да се подготвите за зрелостните и кандидатстудентските изпити.

Частните уроци по математика се предлагат от понеделник до неделя (от 09:00 до 19:30 ч.).

Обадете се и проверете свободните места и започнете да учите математика с нас.

Свържете се с нас и запишете своя урок по математика!

60 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

200 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци и подготовка по математика и помощ в училище за ученици в 12. клас

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
4 урока (мини)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 200 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
6 урока (стандарт)

○ 6 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 300 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
8 урока (макси)

○ 8 посещения ≈ 1-2 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 400 лв. 

ДРУГИ УРОЦИ
подготовка за матура и кандидатстване в 12. клас

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 12. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 12. клас започват от 50 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 12. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Уроци по математика за ученици 12 клас, математика 12 клас, 12 клас математика, математика за 12 клас, подготовка за кандидатстване в СУ, ФМИ, УАСГ, ТУ София

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.