Уроци и курсове по математика за 3. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по математика за 3. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Уроци и курсове по
български език и литература за 3. клас

Повече информация за обучението по БЕЛ в 3. клас

Уроци и курсове по математика за 3. клас

Когато вашето дете е в трети клас, обучението по математика надгражда учебния материал по математика от предходната година, като го разширява с числа до 1000, събиране и изваждане, умножение и деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число, правоъгълен, тъпоъгълен и остроъгълен триъгълник, прав, тъп и остър ъгъл, както и други нови понятия

Курсовете

Курсовете се провеждат през делнични дни през цялата учебна година, с изключение на официалните празници и ваканциите в училище. Заниманията са следобедни, един път седмично. Не се изисква предварителен входящ тест на знанията на учениците.

Какво трябва да знаете?

Математиката за 3. клас е естествено продължение на учебното съдържание от 2. клас, но разширява и задълбочава очакваните резултати и понятията от четирите теми: „Числа“, „Геометрични фигури и тела”, „Измерване“ и „Моделиране“. Това е една от най-важните учебни години, в която децата изграждат базисните аритметични и геометрични знания.

Индивидуални уроци

Учебното съдържание по математика за 3. клас e доста обширно, но и изключително важно, тъй като децата се научават да събират и изваждат, умножават и делят. Проверете нашите уроци по математика за третокласници. С нашето обучение ще бъдете сигурни, че вашето дете ще усвои всички базисни знания по математика.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 3. клас

Материали 

Учениците в 3. клас изучават числа, геометрични фигури и тела, измерване и моделиране като знанията от предходните години се разширяват и надграждат с числа до 1000. Освен включения учебен материал в училище, при нас децата ще могат да преговарят и тренират с повече задачи, упражнения и домашни работи.

Учебното съдържание

Математиката развива комплексно личностните качества на учениците, а нейното изучаване като предмет има огромна роля за реализацията на целите на началното образование. Нашата иновативна методическа концепция гарантира подробно и систематично покриване и надграждане на компетентностите, дефинирани в учебната програмата по математика за 3. клас.

Помощ в училище

С обучението по математика в 3. клас учениците придобиват увереност и самочувствие, а математиката става все по-лесна и забавна. Разбира се, резултатите в училище също ще бъдат отлични, а най-важното – те ще бъдат въз основа на истински знания и умения. Освен това децата вече започват да създават собствени учебни навици.

Български език и литература за 3. клас

Знания от различни дялове на езика и литературата, ориентирани към България, българския народ и българския език.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебна програма по математика за 3. клас

1

Числата до 1000 

○ Познаване на числата до 1000.
○ Броене в прав и обратен ред от произволно избрано число - по единици, десетици и стотици.
○ Сравняване на числата до 1000, като използва знаците >, < и =.
○ Представяне на числата до 1000 като сбор на единици от различни редове.
○ Разпознаване на геометричните фигури: лъч, права линия и крива линия. 

2

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

○ Извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000 без преминаване.
○ Намиране на неизвестно умаляемо, като използва зависимостите между компонентите и резултата при действие изваждане.
○ Познаване на геометричната фигура ъгъл и елементите й: ъгъл, връх, рамо.
○ Разпознаване на видовете ъгли – прав, остър, тъп.
○ Чертаене на ъгъл в квадратна мрежа.
○ Именуване с главни букви геометрични фигури.
○ Познаване на мерните единици за дължина милиметър (мм) и километър (км) и връзката между милиметър и сантиметър, сантиметър и метър, метър и километър.
○ Извършване на действия с изучените мерни единици (без тези за време).
○ Решаване на текстови задачи в права форма с три пресмятания.
○ Представяне на графично текстова задача.

3

Събиране и изваждане с преминаване

○ Извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000 с преминаване.
○ Обясняване на алгоритмите за събиране и за изваждане на числата до 1000 с преминаване.
○ Разпознаване на видовете триъгълници според ъглите.
○ Чертаене на триъгълник върху квадратна мрежа по дадени върхове.
○ Определяне на квадрата като вид правоъгълник.
○ Познаване на мерната единица за време век (в.).
○ Решаване на текстова задача в косвена форма с до две пресмятания.
○ Представяне графично и със съкратен запис текстова задача в косвена форма.

4

Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

○ Обясняване на умножението на сбор с едноцифрено число.
○ Умножаване на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено, включително с 0.
○ Намиране на стойности на числени изрази до три пресмятания, като спазва реда на действията.
○ Решаване на съставна текстова задача с три пресмятания, зададена в права или косвена форма.
○ Съставяне на текстови задачи по зададени данни.

5

Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

○ Обясняване на делението на сбор с едноцифрено число.
○ Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено.
○ Намиране на стойности на числени изрази до три пресмятания, като спазва реда на действията.
○ Намиране на неизвестно делимо, като използва зависимостите между компонентите и резултата при действие деление.
○ Разпознаване на половинката, третинката, четвъртинката и десетинката на дадено число като части от цяло и съответните им означения с дробно число – 1/2, 1/3, 1/4, 1/10.
○ Познаване на мерните единици за маса грам и тон и връзките между грам (г) и килограм, килограм (кг) и тон (т).
○ Познаване на мерната единица за време секунда (сек.) и връзката с мерната единица минута.
○ Решаване на съставни текстови задачи (до три пресмятания), зададени в права или косвена форма, като използва четирите аритметични действия с числата до 1000.
○ Съставяне на текстова задача по зададени или самостоятелно събрани данни.
○ Преобразуване на текстова задача.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика за 3. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

250 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по математика

Втора вноска

# 250 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране

Трета вноска

# 250 лв.
  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска

Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 375 лв.
Изберете нашите уроци по математика за 3. клас и се възползвайте от нашия опит на нашите учители по математика. С наша помощ вашето дете ще успее да изгради своята базова математическа грамотност, а с уроците по български език и литература за 3. клас ще се научи на основните езикови правила и норми. Началното образование е най-важно за децата.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК
НА ЗАНИМАНИЯТА

ПЪРВИ И ВТОРИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИ от 2.,3.,4. и 5. клас

Математика, Български език, Арт школа, Уроци по пиано, Уроци по китара, Клуб "Шахмат”,
Клуб “Фотография”, Клуб “Дигитално рисуване”

КЛАСОВЕ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК ПЕТЪК
2. класБЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ШАХ ШКОЛА 
от 16:30 ч.
3. клас-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ
от 16:30 ч.
4. класМАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ШАХ ШКОЛА
от 16:30 ч.
5. клас-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ
от 16:30 ч.
ОЩЕ УРОЦИ-Арт школаКлуб ШахматФотографияДигитално рисуванеУроци по пиано

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 3. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 3. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 3. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Искате ли вашето дете да учи математика?

Вижте повече информация за заниманията

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 3. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.