Уроци и курсове по математика за 3. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по математика за 3. клас е лесно и бързо: на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Обадете се на посочените телефони и ни изпратете необходимата информация. 

2

Консултация и нашите съвети

Заповядайте при нас и попитайте за всичко, което ви интересува: записване, обучение, учебна програма, график на заниманията, такси и плащане за курсовете в Родина. 

Всички консултации се правят след записан ден и час на националния телефон на РОДИНА:

0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Записване и плащане

При записване се внася депозит или първа вноска за курсовете. Плащанията могат да бъдат направени на място или по банков път след като получите вашите документи за регистрация. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 3. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Учител по математика
за 3. клас

Индивидуални частни уроци по математика за 3. клас

Къде се провеждат уроците по математика за 3. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

Уроци и курсове по
български език и литература за 3. клас

Повече информация за обучението по БЕЛ в 3. клас

Уроци и курсове по математика за 3. клас

Когато вашето дете е в трети клас, обучението по математика надгражда учебния материал по математика от предходната година, като го разширява с числа до 1000, събиране и изваждане, умножение и деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число, правоъгълен, тъпоъгълен и остроъгълен триъгълник, прав, тъп и остър ъгъл, както и други нови понятия.

Курсовете

Курсовете се провеждат през цялата учебна година, с изключение на официалните празници и ваканциите в училище. Заниманията са следобедни, един път седмично. Не се изисква предварителен входящ тест на знанията на учениците.

Какво трябва да знаете?

Математиката за 3. клас е естествено продължение на учебното съдържание от 2. клас, но разширява и задълбочава очакваните резултати и понятията от четирите теми: „Числа“, „Геометрични фигури и тела”, „Измерване“ и „Моделиране“. Това е една от най-важните учебни години, в която децата изграждат базисните аритметични и геометрични знания.

Индивидуални уроци

Учебното съдържание по математика за 3. клас e доста обширно, но и изключително важно, тъй като децата се научават да събират и изваждат, умножават и делят. Проверете нашите уроци по математика за третокласници. С нашето обучение ще бъдете сигурни, че вашето дете ще усвои всички базисни знания по математика.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

30 седмици по 2 уч. часа на седмица математика за 3. клас

Материали 

Учениците в 3. клас изучават числа, геометрични фигури и тела, измерване и моделиране като знанията от предходните години се разширяват и надграждат с числа до 1000. Освен включения учебен материал в училище, при нас децата ще могат да преговарят и тренират с повече задачи, упражнения и домашни работи.

Учебното съдържание

Математиката развива комплексно личностните качества на учениците, а нейното изучаване като предмет има огромна роля за реализацията на целите на началното образование. Нашата иновативна методическа концепция гарантира подробно и систематично покриване и надграждане на компетентностите, дефинирани в учебната програмата по математика за 3. клас.

Помощ в училище

С обучението по математика в 3. клас учениците придобиват увереност и самочувствие, а математиката става все по-лесна и забавна. Разбира се, резултатите в училище също ще бъдат отлични, а най-важното – те ще бъдат въз основа на истински знания и умения. Освен това децата вече започват да създават собствени учебни навици.

Български език и литература за 3. клас

Знания от различни дялове на езика и литературата, ориентирани към България, българския народ и българския език.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебна програма по математика за 3. клас

1

Числата до 1000 

○ Познаване на числата до 1000.
○ Броене в прав и обратен ред от произволно избрано число - по единици, десетици и стотици.
○ Сравняване на числата до 1000, като използва знаците >, < и =.
○ Представяне на числата до 1000 като сбор на единици от различни редове.
○ Разпознаване на геометричните фигури: лъч, права линия и крива линия. 

2

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

○ Извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000 без преминаване.
○ Намиране на неизвестно умаляемо, като използва зависимостите между компонентите и резултата при действие изваждане.
○ Познаване на геометричната фигура ъгъл и елементите й: ъгъл, връх, рамо.
○ Разпознаване на видовете ъгли – прав, остър, тъп.
○ Чертаене на ъгъл в квадратна мрежа.
○ Именуване с главни букви геометрични фигури.
○ Познаване на мерните единици за дължина милиметър (мм) и километър (км) и връзката между милиметър и сантиметър, сантиметър и метър, метър и километър.
○ Извършване на действия с изучените мерни единици (без тези за време).
○ Решаване на текстови задачи в права форма с три пресмятания.
○ Представяне на графично текстова задача.

3

Събиране и изваждане с преминаване

○ Извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000 с преминаване.
○ Обясняване на алгоритмите за събиране и за изваждане на числата до 1000 с преминаване.
○ Разпознаване на видовете триъгълници според ъглите.
○ Чертаене на триъгълник върху квадратна мрежа по дадени върхове.
○ Определяне на квадрата като вид правоъгълник.
○ Познаване на мерната единица за време век (в.).
○ Решаване на текстова задача в косвена форма с до две пресмятания.
○ Представяне графично и със съкратен запис текстова задача в косвена форма.

4

Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

○ Обясняване на умножението на сбор с едноцифрено число.
○ Умножаване на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено, включително с 0.
○ Намиране на стойности на числени изрази до три пресмятания, като спазва реда на действията.
○ Решаване на съставна текстова задача с три пресмятания, зададена в права или косвена форма.
○ Съставяне на текстови задачи по зададени данни.

5

Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

○ Обясняване на делението на сбор с едноцифрено число.
○ Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено.
○ Намиране на стойности на числени изрази до три пресмятания, като спазва реда на действията.
○ Намиране на неизвестно делимо, като използва зависимостите между компонентите и резултата при действие деление.
○ Разпознаване на половинката, третинката, четвъртинката и десетинката на дадено число като части от цяло и съответните им означения с дробно число – 1/2, 1/3, 1/4, 1/10.
○ Познаване на мерните единици за маса грам и тон и връзките между грам (г) и килограм, килограм (кг) и тон (т).
○ Познаване на мерната единица за време секунда (сек.) и връзката с мерната единица минута.
○ Решаване на съставни текстови задачи (до три пресмятания), зададени в права или косвена форма, като използва четирите аритметични действия с числата до 1000.
○ Съставяне на текстова задача по зададени или самостоятелно събрани данни.
○ Преобразуване на текстова задача.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика за 3. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси (обща или състезателна математика) се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

420 лв.
  • седмична програма
  • при записване на курс по математика за 3. клас

Втора вноска

# 420 лв.
  • седмична програма
  • два месеца след стартиране на курсовете

Трета вноска

# 420 лв.
  • седмична програма
  • два месеца след плащането на втора вноска по математика

Таксата и програмата на целогодишните курсове, уроците за помощ в училище или състезателна математика за 3. клас са разпределени през цялата учебна година.

Целогодишни курсове и уроци по Математика за 3. клас:

1. Комбиниран курс - 3 вноски по 420 лв. за курс по БЕЛ и Математика за 3. клас.

2. Интензивен курс - 3 вноски по 420 лв. за курс по Математика за 3. клас.

3. Състезателна математика за 3. клас - 3 вноски по 420 лв.

Ако желаете, можете да платите таксите за курса на срок: 2 вноски по 630 лв.

Изберете нашите курсове или уроци по обща или състезателна математика за 3. клас и се възползвайте от нашия опит на нашите учители по математика. С наша помощ вашето дете ще успее да изгради своята базова математическа грамотност, а с уроците по български език и литература за 3. клас ще се научи на основните езикови правила и норми. Началното образование е най-важно за децата.

Искате да напреднете с математиката и търсите добър учител в София, на когото да поверите вашия третокласник, бъдете сигурни, че сте на правилното място - с наша помощ и професионален опит детето ви ще попадне в добри ръце още в 3. клас.

Частни уроци по математика за 3. клас.

Ако желаете вашият ученик да учи повече математика, не се колебайте да изберете нашите индивидуални и частни уроци за ученици в 3. клас. Цените са следните:

50 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

180 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

Искате ли вашето дете да учи математика?

Вижте повече информация за заниманията

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 3. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Частни уроци по математика за 3 клас, трети клас, индивидуални уроци по математика за третокласници, целогодишни уроци за 3 клас, интензивни и летни курсове по математика за 3 клас, частни уроци по математика за трети клас, помощ в училище за трети клас, подготовка за контролни и класни работи, подготовка на домашни работи и допълване на нови знания в училище за ученици в 3 клас, уроци и курсове по математика за подготовка в 3 клас, курсове по състезателна математика и подготовка за математически състезания в 3 клас, математика 3 клас, математика за 3 клас, математика за трети клас, урок по математика за 3 клас, уроци по математика за 3 клас

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.