Уроци и курсове по математика за 4. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварителна информация

Обадете се предварително и разберете различните варианти, които предлагаме за вашия четвъртокласник. При нас ще намерите всичко необходимо за неговата подготовка по математика - частни уроци, групови занимания, подготовка за олимпиади и състезания. 

2

Запазете час за консултация сега

Всички консултации се запазват предварително, като запишете ден и час за посещение. Можете да го направите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber). 

3

Записване и плащания

Записването може да се направи на място или онлайн, като ни изпратите необходимата информация. При записване се плаща депозит или първа такса, в зависимост от времето, когато направите регистрация. Плащането можете да направите на място или по банков път след издаване на документи.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 4. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Учители по математика
за 4. клас

Индивидуални частни уроци по математика за 4. клас

Къде се провеждат уроците  по математика за 4. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

ИЗГОДНА КОМБИНАЦИЯ

Комбиниран курс
Математика 4. клас

Ако нямате достатъчно свободно време, но желаете вашият ученик да получи добро образование, можете да се възползвате от нашето обучение по математика и български език и литература за 4. клас. Само след няколко седмици ще видите разликата и ще успеете да повишите не само знанията, но и самочувствието на своето дете.

цена уроци 4. клас
3 x 450 лв.

Уроци и курсове по
български език и литература за 4. клас

Вижте информация за обучението по БЕЛ в 4. клас

Уроци и курсове по математика за 4. клас

Когато вашият ученик е в четвърти клас му се налага да се сблъска с първия и най-важен урок в живота – да се пребори с първия за него изпит в лицето на външното оценяване по математика. В този изпит децата трябва да покажат всичко научено през предходните години, тъй като матурата включва задачи от задължителното учебно съдържание на учебните програми от 1., 2., 3. и 4. клас.

Групово обучение

Обучението по математика за 4. клас се провежда в малки групи с цел запазване на концентрацията на децата. Тъй като самият предмет предполага много писане и задачи за домашна работа, децата стават по-самостоятелни. Някои от поставените домашни работи се правят с помощта на родителите, а целта е да се изградят системни знания по математика. Курсовете по математика за 4. клас се провеждат в групи до 8 деца. Курсът включва преговорен материал по математика и постепенно надграждане на знанията.

Какво трябва да знаете?

Ако вашият ученик е в 4. клас, трябва да знаете, че това е периодът, в който децата трябва да започнат да изграждат системни знания по математика. Математиката е точна наука и препоръчваме подготовка по математика с цел паралелно допълнение на учебния процес в училище. В тази възраст проличава дали ученикът има математически умения и способности.

Индивидуални уроци

Възрастта на децата предполага индивидуален подход и голямо внимание върху тяхното обучение. Индивидуалните уроци предлагат ефективна подготовка по математика, тъй като ученикът работи самостоятелно с преподавател, който ангажира цялото си внимание само върху неговите знания. С индивидуалните занимания детето става по-концентрирано и мотивирано. Можете да използвате индивидуалните занимания като допълнение на учебната подготовка в училище по математика за 4. клас, като предварително планираме индивидуален график.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 4. клас

Преход към по-горен етап

Учениците в 4. клас преминават преход от началните класове към по-горния етап на своето образование. В повечето случаи този преход изисква по-голямо внимание, тъй като децата трябва да изградят учебни навици и да се научат да подготвят своите учебни задължения сами.

Учебното съдържание

Учебната програма по математика за 4. клас надгражда учебното съдържание за 3. клас и създава предпоставки за използване на възможностите на математиката за развитие на логическото и пространственото мислене на децата. Тя включва учебно съдържание от следните области на математическата компетентност: „Числа“, „Геометрични фигури и тела“, „Измерване“ и „Моделиране“.

Помощ в училище

С курсовете по математика ще се подготвите за успешно полагане на първата матура по математика в края на 4. клас. Освен задължителното учебно съдържание, ние ще надградим всички уроци с повече задачи и упражнения. Със сигурност вашият ученик ще успее да се справи с училищния материал и ще постигне отлични резултати.

Български език и литература за 4. клас

Информация за курсовете по БЕЛ за 4. клас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Матурата по математика в края на 4. клас включва задачи от задължителното учебно съдържание на учебните програми от 1., 2., 3. и 4. клас:

1

Числа

○ Четене и записване на естествени числа в десетичната позиционна бройна система.
○ Сравняване на естествени числа.
○ Събиране и изваждане на естествени числа.
○ Умножение и деление с едноцифрено и с двуцифрено число.
○ Пресмятане на числови изрази включително с използване на свойствата на действията.
○ Намиране на неизвестна компонента при аритметичните действия
○ Разпознаване и намиране на дробите половинка (една втора), третинка (една трета), четвъртинка (една четвърт) и десетинка (една десета).

2

Равнинни фигури

○ Разпознаване геометричните фигури (точка, права и крива линия, лъч, отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност) и елементите им.
○ Определяне на вида на ъгли и триъгълници.

3

Измерване

○ Познава мерните единици и връзките между производните им:
○ Мерните единици за: дължина (мм, см, дм, м, км); маса
(грам, килограм, тон); време (секунда, минута, час,
денонощие, седмица, месец, година, век ); пари (стотинка,
лев); ъгъл (градус) и връзките между производните им.
○ Мерните единици за лице (кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км, декар).
○ Намиране обиколката на триъгълник и правоъгълник и лице на правоъгълник.

4

Моделиране

○ Моделиране с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с повече“, „с по-малко“, „пъти по-голямо“ и „пъти по-малко“.
○ Описване на ситуации от реалния свят с математически модел.
○ Съдържателно интерпретиране на получените резултати при решаване на даден проблем.
○ Формулиране на правдоподобни предположения по събрани данни от заобикалящия го реален свят.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика за 4. клас

Курсовете за помощ в училище и матура НВО по математика или състезателна математика в 4. клас се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

450 лв.
  • седмична програма помощ в училище и матура НВО 4. клас
  • при записване на комбиниран курс по математика за 4. клас

Втора вноска

# 450 лв.
  • седмична програма помощ в училище и матура НВО 4. клас
  • два месеца след стартиране на курсовете

Трета вноска

# 450 лв.
  • седмична програма помощ в училище и матура НВО 4. клас
  • два месеца след плащането на втора вноска по математика

Таксата и програмата на целогодишните курсове помощ в училище по математика, обща математика или състезателна математика за 4. клас е разпределена в 30 учебни седмици.

Курсове и уроци по Математика за НВО и състезания в 4. клас:

1. Комбиниран курс - 3 вноски по 450 лв. за курс по БЕЛ и Математика за 4. клас.

2. Интензивен курс - 3 вноски по 450 лв. за курс по Математика за 4. клас.

3. Състезателна математика за 4. клас - 3 вноски по 450 лв.

Ако желаете, можете да платите таксите за курса на срок: 2 вноски по 670 лв.

Запишете се на нашите курсове по математика за 4. клас и бъдете спокойни за матурата по математика в 4. клас. Предлагаме и обучение за матурата по български език и литература в 4. клас. Комбинирайте двата предмета и се подгответе за матурите в 4. клас.

Сигурни сме, че сте на правилното място, защото ние сме най-голямата и най-добрата школа за подготовка по математика и български език за националното външно оценяване НВО в 4. клас. Школа по математика или частен учител, а защо не и двете на едно място?

Частни уроци по математика за 4. клас.

Ако желаете вашият ученик да работи индивидуално, можете да се възползвате от частните уроци по математика за 4. клас: 

50 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

180 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

ЗА МАТУРИТЕ

Подготовка и уроци по Математика и Български език за НВО 4. клас. Уроци по математика за 4. клас.

1

Важна информация

Матурата по математика в края на 4. клас има за цел да установи постигането на изискванията за резултатите от обучението по математика в края на началния етап на основно образование.

2

Разпределение

Матурата по математика за 4. клас съдържа 25 задачи, от които:
○ 18 задачи с избираем отговор;
○ 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
○ 1 задача с разширен свободен отговор;
○ 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори.

3

Времетраене

Националното външно оценяване по математика е писмен изпит с времетраене 60 минути.

4

Оценяване

Оценяването се осъществява в точки, като всяка задача се оценява с конкретен точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението.

Оценките от матурата не се приравняват към оценки, а се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Въпреки това съществува скала за приравняване на резултатите от тестовете за външното оценяване в 4. клас към шестобалната система на оценяване.

Скала за приравняване на резултатите от матурата по математика в 4. клас
○ Слаб – до 29 т.
○ Среден – 30 т. – 40,5 т.
○ Добър – 41 т. – 62 т.
○ Мн. добър – 62,5 т. – 83,5 т.
○ Отличен – 84 т. – 100 т.

Искате ли вашето дете да учи онлайн математика?

Вижте повече информация за онлайн заниманията

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 4. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Курсове и уроци по математика за подготовка за НВО в 4 клас, курсове по състезателна математика и подготовка за математически състезания, индивидуални уроци по математика, целогодишни, интензивни и летни курсове по математика за 4 клас, частни уроци по математика за 4 клас, помощ в училище за четвърти клас, подготовка за контролни и класни работи, подготовка на домашни работи и допълване на нови знания в училище за ученици в 4 клас, матури 4 клас, кандидатстване след 4 клас, матура 4 клас, 4 клас математика, математика за 4 клас, математика 4 клас, математика за четвърти клас, матури за 4 клас, уроци по математика за 4 клас, четвърти клас математика

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.