Уроци и курсове по математика за 4. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците и курсовете по математика за 4. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Уроци и курсове по
български език и литература за 4. клас

Вижте информация за обучението по БЕЛ в 4. клас

Уроци и курсове по математика за 4. клас

Когато вашият ученик е в четвърти клас му се налага да се сблъска с първия и най-важен урок в живота – да се пребори с първия за него изпит в лицето на външното оценяване по математика. В този изпит децата трябва да покажат всичко научено през предходните години, тъй като матурата включва задачи от задължителното учебно съдържание на учебните програми от 1., 2., 3. и 4. клас.

Групово обучение

Обучението по математика за 4. клас се реализира в малки групи с цел запазване на концентрацията на децата. Тъй като самият предмет предполага много писане и задачи за домашна работа, децата стават по-самостоятелни. Някои от поставените домашни работи се правят с помощта на родителите, а целта е да се изградят системни знания по математика. Курсовете по математика за 4. клас се провеждат в групи до 8 деца. Курсът включва преговорен материал по математика и постепенно надграждане на знанията.

Какво трябва да знаете?

Ако вашият ученик е в 4. клас, трябва да знаете, че това е периодът, в който децата трябва да започнат да изграждат системни знания по математика. Математиката е точна наука и препоръчваме подготовка по математика с цел паралелно допълнение на учебния процес в училище. В тази възраст проличава дали ученикът има математически умения и способности.

Индивидуални уроци

Възрастта на децата предполага индивидуален подход и голямо внимание върху тяхното обучение. Индивидуалните уроци предлагат ефективна подготовка по математика, тъй като ученикът работи самостоятелно с преподавател, който ангажира цялото си внимание само върху неговите знания. С индивидуалните занимания детето става по-концентрирано и мотивирано. Можете да използвате индивидуалните занимания като допълнение на учебната подготовка в училище по математика за 4. клас, като предварително планираме индивидуален график.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 4. клас

Преход към по-горен етап

Учениците в 4. клас преминават преход от началните класове към по-горния етап на своето образование. В повечето случаи този преход изисква по-голямо внимание, тъй като децата трябва да изградят учебни навици и да се научат да подготвят своите учебни задължения сами.

Учебното съдържание

Учебната програма по математика за 4. клас надгражда учебното съдържание за 3. клас и създава предпоставки за използване на възможностите на математиката за развитие на логическото и пространственото мислене на децата. Тя включва учебно съдържание от следните области на математическата компетентност: „Числа“, „Геометрични фигури и тела“, „Измерване“ и „Моделиране“.

Помощ в училище

С курсовете по математика ще се подготвите за успешно полагане на първата матура по математика в края на 4. клас. Освен задължителното учебно съдържание, ние ще надградим всички уроци с повече задачи и упражнения. Със сигурност вашият ученик ще успее да се справи с училищния материал и ще постигне отлични резултати.

Български език и литература за 4. клас

Информация за курсовете по БЕЛ за 4. клас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Матурата по математика в края на 4. клас включва задачи от задължителното учебно съдържание на учебните програми от 1., 2., 3. и 4. клас:

1

Числа

○ Четене и записване на естествени числа в десетичната позиционна бройна система.
○ Сравняване на естествени числа.
○ Събиране и изваждане на естествени числа.
○ Умножение и деление с едноцифрено и с двуцифрено число.
○ Пресмятане на числови изрази включително с използване на свойствата на действията.
○ Намиране на неизвестна компонента при аритметичните действия
○ Разпознаване и намиране на дробите половинка (една втора), третинка (една трета), четвъртинка (една четвърт) и десетинка (една десета).

2

Равнинни фигури

○ Разпознаване геометричните фигури (точка, права и крива линия, лъч, отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност) и елементите им.
○ Определяне на вида на ъгли и триъгълници.

3

Измерване

○ Познава мерните единици и връзките между производните им:
○ Мерните единици за: дължина (мм, см, дм, м, км); маса
(грам, килограм, тон); време (секунда, минута, час,
денонощие, седмица, месец, година, век ); пари (стотинка,
лев); ъгъл (градус) и връзките между производните им.
○ Мерните единици за лице (кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км, декар).
○ Намиране обиколката на триъгълник и правоъгълник и лице на правоъгълник.

4

Моделиране

○ Моделиране с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с повече“, „с по-малко“, „пъти по-голямо“ и „пъти по-малко“.
○ Описване на ситуации от реалния свят с математически модел.
○ Съдържателно интерпретиране на получените резултати при решаване на даден проблем.
○ Формулиране на правдоподобни предположения по събрани данни от заобикалящия го реален свят.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика за 4. клас

Курсовете за помощ в училище и матура по математика в 4. клас се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

250 лв.
 • седмична програма помощ в училище и матура
 • при записване на курс по математика

Втора вноска

# 250 лв.
 • седмична програма помощ в училище и матура
 • два месеца след стартиране

Трета вноска

# 250 лв.
 • седмична програма помощ в училище и матура
 • два месеца след втора вноска

Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 375 лв.

Запишете се на нашите курсове по математика за 4. клас и бъдете спокойни за матурата по математика в 4. клас. Предлагаме и обучение за матурата по български език и литература в 4. клас. Комбинирайте двата предмета и се подгответе за матурите в 4. клас.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК
на заниманията

ПЪРВИ И ВТОРИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИ от 4. клас

Математика, Български език, Арт школа, Уроци по пиано, Уроци по китара, Клуб "Шахмат”,
Клуб “Фотография”, Клуб “Дигитално рисуване”

КЛАСОВЕ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК ПЕТЪК
2. класБЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ШАХ ШКОЛА 
от 16:30 ч.
3. клас-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ
от 16:30 ч.
4. класМАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
-АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ШАХ ШКОЛА
от 16:30 ч.
5. клас-МАТЕМАТИКА
от 16:30 ч.
-БЪЛГАРСКИ
от 16:30 ч.
АРТ ШКОЛА
от 16:30 ч.
ЕТИКЕТ И ОБЩУВАНЕ
от 16:30 ч.
ОЩЕ УРОЦИ-Арт школаКлуб ШахматФотографияДигитално рисуванеУроци по пиано

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по математика за 4. клас

1

Важна информация

Матурата по математика в края на 4. клас има за цел да установи постигането на изискванията за резултатите от обучението по математика в края на началния етап на основно образование.

2

Разпределение

Матурата по математика за 4. клас съдържа 25 задачи, от които:
○ 18 задачи с избираем отговор;
○ 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
○ 1 задача с разширен свободен отговор;
○ 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори 

3

Времетраене

Националното външно оценяване по математика е писмен изпит с времетраене 60 минути.

4

Оценяване

Оценяването се осъществява в точки, като всяка задача се оценява с конкретен точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението.

Оценките от матурата не се приравняват към оценки, а се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Въпреки това съществува скала за приравняване на резултатите от тестовете за външното оценяване в 4. клас към шестобалната система на оценяване.

Скала за приравняване на резултатите от матурата по математика в 4. клас
от 0 до 6 точки – слаб 2,00
○ 7 точки – среден 3,00
○ 8 точки – среден 3,25
○ 9 точки – добър 3,50
○ 10 точки – добър 3,75
○ 11 точки – добър 4
○ 12 точки – добър 4,25
○ 13 точки – много добър 4,50
○ 14 точки – много добър 4,75
○ 15 точки – много добър 5,00
○ 16 точки – много добър 5,25
○ 17 точки – отличен 5,50
○ 18 точки – отличен 5,75
○ 19 точки – отличен 6,00
○ 20 точки – отличен 6,00

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
матура по математика
за ученици в 4. клас

Курсовете по математика за матура в 4. клас са съботно-неделни и се плащат на две или три вноски за една учебна година

Първа вноска

250 лв.
 • • Събота или неделя от 9:00 ч., 13:30 ч.
 • при записване на курс по математика

Втора вноска

# 250 лв.
 • • Събота или неделя от 9:00 ч., 13:30 ч.
 • два месеца след стартиране

Трета вноска

# 250 лв.
 • • Събота или неделя от 9:00 ч., 13:30 ч.
 • два месеца след втора вноска

ПРИМЕРЕН ГРАФИК
НА ЗАНИМАНИЯТА

Математика и Български език за матура 4. клас

КЛАСОВЕСЪБОТА НЕДЕЛЯ
МАТЕМАТИКА9:00 - 11:10 ч.9:00 - 11:10 ч.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК11:20 - 13:30 ч.11:20 - 13:30 ч.
МАТЕМАТИКА13:30 - 15:40 ч.13:00 - 15:40 ч.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК15:50 - 18:00 ч.15:50 - 18:00 ч.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 4. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 4. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 4. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Искате ли вашето дете да учи онлайн математика?

Вижте повече информация за онлайн заниманията

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 4. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.