Уроци и курсове по математика за 6. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварителна информация за Вас

Свържете се с нас и разберете различните варианти за обучение по математика за 6. клас. Попитайте всичко, което ви интересува, а ние ще ви предложим най-подходящия и полезен вариант за вашия шестокласник. 

2

Безплатна консултация

Запишете си час за консултация, за да изберем заедно най-подходящия вариант за обучение по математика: помощ в училище, групово обучение или индивидуални занимания. Всички консултации са безплатни. Обадете се на националния телефон на РОДИНА 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber) и запазете час за консултация.

3

Регистрация и плащане

Записването може да бъде направено в офисите на Родина или онлайн, след като ни изпратите необходимата информация. Плащанията могат да бъдат направени на място или по банков път. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 6. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Учител по математика
за 6. клас

Индивидуални частни уроци по математика за 6. клас

Къде се провеждат уроците по математика за 6. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

ИЗГОДНА КОМБИНАЦИЯ

Комбиниран курс
Математика + БЕЛ

Ако вашият ученик започва 6. клас, трябва да знаете, че е необходимо да обърнете внимание на неговите знания. Ние ще ви помогнем с подготовка по математика и български език и литература, която ще надграждаме с цел постигане на отлични резултати. Започнете по-рано, за да осигурите спокойствие, знания и самочувствие на вашето дете!

цена уроци 6. клас
3 x 450 лв.

Уроци и курсове по
български език и литература за 6. клас

Информация за обучението по БЕЛ в 6. клас

Уроци и курсове по математика за 6. клас

Вече е време да обърнете сериозно внимание на вашия ученик. Препоръчваме ви да започнете подготовката по математика за матурата след 7. клас сега, отколкото когато да стане прекалено късно. Изберете подходящ формат на обучение и осигурете своето спокойствие, докато е време.

Какво трябва да знаете?

С всяка изминала учебна година след 4. клас, вашият ученик навлиза в по-важна и по-важна учебна година. Шестият клас е една от най-важните години за подготовката по математика, тъй като учебното съдържание по математика за 6. клас включва голям обем теми. Ако не успеете да завършите тази учебна година с реални знания по математика, следващата учебна година ще бъде много натоварена и трудна за вас и вашето дете.

Групово обучение

През последните години е препоръчително подготовката за матурата след на 7. клас да бъде организирана в двугодишно обучение по математика, тъй като загубата на време може да бъде фатално. Затова силно ви препоръчваме да започнете с курсове по математика именно когато вашият ученик е в 6. клас. При нас ще получите преговор и надграждане на учебния материал, пробни изпити и домашни работи. Целта е да се усвои учебното съдържание от 6. клас, което да бъде надградено през следващата учебна година.

Индивидуални уроци

Ако желаете вашето дете да учи математика индивидуално с учител, ние ви предлагаме възможност да създадем индивидуален седмичен график. Ние ще се съобразим с вашите желания относно интензивност и ще подготвим вашия ученик, давайки му голямо самочувствие на база знания. Не случайно българските деца са сред най-добрите деца по математика, физика, информатика в света. При нас ще учите с уроците, които ще изградят не само учебни навици, но и които ще ви помогнат да откриете, че математиката може да бъде лесна и интересна.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 6. клас

Изграждане на системни знания

Колкото по-рано обърнете внимание върху математиката, толкова по-високи резултати ще постигнете. В нашите курсове децата успяват да наваксат своите пропуски и да надградят учебното съдържание, предоставяйки им чудесна базова подготовка по математика.

Учебното съдържание

Обучението по математика в 6. клас е насочено към овладяване на базисни знания и умения. Това е една от най-важните години, през която всяко амбициозно дете трябва да получи отлични резултати. И макар че учебното съдържание е доста обширно, курсовете надграждат с повече задачи, упражнения, пробни изпити и домашни работи.

Помощ в училище

Когато вашето дете вече е в 6. клас, трябва да обърнете сериозно внимание на обучението по математика. Освен отлични оценки в училище, препоръчваме редовно да проверявате знанията по математика, за да не останете изненадани, когато ученикът премине в 7. клас.

Български език и литература за 6. клас

Започнете сега двугодишна подготовка за матурата в края на 7. клас.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебното съдържание по математика за 6. клас включва:

1

Геометрични фигури и тела

○ Окръжност. Дължина на окръжност.
○ Кръг. Лице на кръг.
○ Многоъгълник. Правилен многоъгълник.
○ Лице на многоъгълник.
○ Призма. Правилна призма.
○ Лице на повърхнина на права призма.
○ Обем на права призма.
○ Пирамида. Правилна пирамида.
○ Лице на повърхнина на правилна пирамида.
○ Обем на правилна пирамида.
○ Прав кръгов цилиндър.
○ Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър.
○ Обем на прав кръгов цилиндър.
○ Прав кръгов конус.
○ Лице на повърхнина на прав кръгов конус.
○ Обем на прав кръгов конус.
○ Сфера. Лице на повърхнина на сфера.
○ Кълбо. Обем на кълбо.
○ Практически задачи от ръбести и валчести тела.

2

Рационални числа

○ Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа.
○ Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос.
○ Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число.
○ Сравняване на рационални числа.
○ Събиране на рационални числа с еднакви знаци.
○ Събиране на рационални числа с различни знаци.
○ Свойства на събирането.
○ Изваждане на рационални числа.
○ Събиране и изваждане на рационални числа. Разкриване на скоби.
○ Алгебричен сбор.
○ Намиране на неизвестно събираемо.
○ Умножение на рационални числа.
○ Свойства на умножението.
○ Деление на рационални числа. Свойства.
○ Намиране на неизвестен множител.
○ Декартова координатна система. Координати на точка.
○ Построяване на симетрични точки на дадена точка спрямо началото и осите на координатна система.

3

Степенуване

○ Действие степенуване с естествен степенен показател.
○ Числови изрази, съдържащи степени.
○ Намиране на неизвестни компоненти при действие степенуване.
○ Умножение на степени с равни основи.
○ Деление на степени с равни основи.
○ Намиране числена стойност на изрази, съдържащи степени.
○ Степенуване на произведение.
○ Степенуване на частно.
○ Степенуване на степен.
○ Степенуване на рационални числа.
○ Степен с нулев показател и степен с цял показател.
○ Стандартен запис на число.
○ Питагоровата теорема – приложение на степените.

4

Уравнения

○ Числови равенства. Свойства.
○ Уравнение от вида ax + b = 0 (a ≠ 0) .
○ Правила за решаване на уравнение.
○ Моделиране с уравнения от вида ax + b = 0 (a ≠ 0).

5

Пропорции

○ Отношение. Пропорция.
○ Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност.
○ Основно свойство на пропорциите.
○ Свойства на пропорциите.
○ Приложение на пропорциите.
○ Права пропорционалност.
○ Права пропорционалност – графика.
○ Обратна пропорционалност – графика.
○ Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики.

6

Елементи от вероятности и статистика

○ Множества и операции с тях. Графично представяне на множества.
○ Случайно събитие.
○ Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности.
○ Описание на данни – средноаритметично.
○ Организиране и представяне на данни.

ЦЕНИ НА УРОЦИТЕ
по математика за 6. клас

Курсовете по математика за ученици в 6. клас са съботно-неделни. Заплащат се на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

450 лв.
  • Двугодишен подготвителен курс за НВО и помощ в училище
  • при записване на курс по математика за 6. клас

Втора вноска

# 450 лв.
  • Двугодишен подготвителен курс за НВО и помощ в училище
  • два месеца след стартиране на курсовете

Трета вноска

# 450 лв.
  • Двугодишен подготвителен курс за НВО и помощ в училище
  • два месеца след плащането на втора вноска по математика

Таксата и програмата на целогодишните курсове помощ в училище по Български език и литература + Математика за 6. клас е разпределена през цялата учебна година за двата предмета.

Целогодишни курсове и уроци по Математика и БЕЛ за 6. клас:

1. Комбиниран курс БЕЛ и Математика - 3 вноски по 790 лв. за 6. клас

2. Основен курс МАТЕМАТИКА - 3 вноски по 450 лв. за курс по Математика за 6. клас.

3. Основен курс БЕЛ - 3 вноски по 450 лв. за курс по БЕЛ за 6. клас

Можете да платите таксите за основния курс на срок: 2 вноски по 670 лв.

Осигурете бъдещето на вашето дете с курсовете по математика за ученици в 6. клас. Вижте информация и за уроците по български език и литература в 6. клас. Препоръчваме ви да започнете подготовката за матурите в края на 7. клас, една година по-рано, за да бъдете сред децата с най-високи резултати на изпитите.

Частни уроци по математика за 6. клас

С нашите уроци по математика вашият шестокласник може да работи самостоятелно с преподавател по индивидуално планиран график в избран ден от седмицата от 9:00 до 19:30 ч.

Часове за провеждане на индивидуални уроци по математика за шести клас са възможни според смяната на вашето дете. За ученици в 6. клас предлагаме уроци по математика всеки ден от понеделник до неделя.

Проверете сега за свободен ден и час!

50 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

180 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

Имате нужда от помощ?

Обадете се сега и се информирайте

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 6. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Индивидуални уроци по математика, целогодишни, интензивни и летни курсове по математика за 6. клас, частни уроци по математика за 6. клас, помощ в училище за шести клас, подготовка за контролни и класни работи, подготовка на домашни работи и допълване на нови знания в училище за ученици в 6. клас. Курсове и уроци по математика за 6. клас и подготовка за НВО, математика за 6 клас, уроци по математика за 6 клас, уроци по математика 6 клас, частни уроци по математика за 6 клас

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.