ПОЛИТИКА ЗА ДАННИ

Политика за данни

и събиране на лична информация

Ние уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с Вас принципите, които формират нашата политика на поверителност.

Бери Груп България ООД събира, обработва и съхранява Ваши лични данни когато: 

• трябва да Ви предоставим курсове, за целите на извършваната от нас към Вас услуга, тези данни са неизбежно необходими;

• се регистрирате на нашия уебсайт;

• контактувате с наши служители, чрез публична информация или чрез информацията за контакт с нас от уебсайта ни (телефон/имейл) или интернет пространството;

• сами ни дадете съгласие и предоставите Ваши лични данни за обработване.

„Бери Груп България“ ООД събира определена информация чрез своя Уебсайт, Facebook и Google Analytics. Този документ описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“). 

Тази политика на поверителност е валидна само по отношение на предлаганите от нас курсове, в случая наречени Услуги, които не следва да се прилагат за никой друг уебсайт на трети страни или услуги, свързани с нашите Услуги, препоръчани или посочени от Услугите или от клиенти на „Бери Груп България“ ООД, или за други уеб страници или онлайн услуги, свързани с „Бери Груп България“ ООД. 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

1. Събиране на лична информация

Ползвайки услугите на фирмата, включително и когато се регистрирате на уеб-сайта ни, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите лични данни, съгласно тази политика за защита на личните данни, която отговаря на изискванията на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по неговото прилагане, ръководствата и насоките на КЗЛД и Работната група по чл. 29 на Европейския комитет по защита на данните.

Когато се регистрирате на уеб-сайта ни, Вие давате съгласие да обработваме личните Ви данни, за целта, с която се регистрирате, и за срока, посочен в настоящата Политика.

„Бери Груп България“ ООД може без предизвестие да изменя, допълва, отменя или по друг начин да актуализира настоящата Политика за защита на личните данни, съгласно изискванията на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по неговото прилагане, ръководствата и насоките на КЗЛД и Работната група по чл. 29 на Европейския комитет по защита на данните. Ние ще обработваме Вашата лична информация съгласно тази Политиката, която е в сила към момента на събирането. Ще публикуваме своевременно измененията в Политика. Политиката за защита на личните данни е публикувана на нашия уеб сайт и е достъпна навсякъде, където се изискват лични данни. На местата, където се събират лични данни, може да са дават допълнителни обяснения, ако е необходимо, относно целите, за които ще се използват данните. 

Ние събираме лична информация, за да отговорим на вашите искания, които включват включително предоставяне на достъп до онлайн обучение, създаване на личен профил и онлайн класове, верифициране на вашата самоличност, изпращане на съобщения, свързани с Услугите, предоставяне на достъп до определени функционалности на Услугите, регистрация за нашия бюлетин или организирани от нас събития, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности. 

Ние събираме следната лична информация от използващите Услугите: 

○ Директно чрез Уебсайта: име и фамилия, телефон, електронна поща, дата на раждане (само при издаване на фактура на физическо лице);

○ Посредством Google Analytics – данни за трафика и поведението на Ползвателите;

Видове лични данни на клиенти, които обработваме: 

○ За регистрация на обучение и сключване на договор – имена, адрес, телефон, имейл;

○ За издаване на фактура – имена, адрес, дата на раждане.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на Услугите, които сте заявили. Ние приемаме, че Вие сте единствен притежател на вашата лична информация. Информираме ви, че законните интереси, които преследваме във връзка с обработката на личните ви данни като наш клиент/потребител, е предоставянето на възможно най-висок стандарт на услуги. 

Използвайки нашите Услуги, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни. 

2. Употреба на вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до Услугите, вкл. достъп до онлайн обученията и регистрация на личен профил, за да обработваме вашите заявки и запитвания, за да ви изпращаме нашия редовен бюлетин и да ви предлагаме допълнителни услуги и събития, за да ви предоставим цялостно обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да изпълним поетите пред вас ангажименти и да ви предоставим Услугите, които очаквате. Вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат предоставяни на трети лица, когато това е необходимо с цел изпълнение на договора.

Вие имате право да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако не желаете вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да се свържете се с нас на имейл [email protected]

Ние бихме могли да използваме ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ. 

Също така, необходима част от вашата информация може да бъде използвана за прилагане на нашите Общи условия и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

3. Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, града, в който се намирате, онлайн поведение и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип Ползватели използват Уебсайта, което ни помага да персонализираме Услугите.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър. 

Също така, ние сме внедрили Display Advertising и конкретно следните функционалности на Google Analytics, базирани на Display Advertising: 

• Google Analytics Demographics и Interest Reporting. Ние използваме данни от рекламата, базирана на интереси на Google или данни от други аудитории (напр. възраст, пол и интереси) посредством Google Analytics по следните начини:

○ За да персонализираме Вашето потребителско изживяване;

○ За да подобрим обслужването на Ползвателите;

○ В редки случаи за изпращане на периодични имейли.

Вие можете да се откажете от Google Analytics за Display Advertising чрез Ads Settings, както и да персонализирате рекламите на Google Display Network.

Използваме и следните функции на Google Analytics: 

○ Remarketing с Google Analytics за онлайн реклама. Третите страни доставчици, включително Google, могат да показват наши реклами на сайтове в Интернет. „Бери Груп България“ ООД и третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първи страни (като бисквитката на Google Analytics ) и бисквитки на трети страни (като бисквитките DoubleClick ) заедно, за да информират, оптимизират, и показват реклами въз основа на предишни посещения на Ползвателя в нашия сайт.

○ Google Display Network Impression Reporting или интегриране на DoubleClick Campaign Manager. „Бери Груп България“ ООД и третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първи страни (като например бисквитките на Google Analytics) и бисквитки на трети страни (като бисквитката DoubleClick ) заедно, за да докладват как нашите рекламни импресии, други употреби на рекламни услуги, и взаимодействие с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещения на Уебсайта.

Съгласявайки се да използвате Услугите, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

4. Употреба на „бисквитки“ и други проследяващи технологии 

Ние използваме „бисквитки”, за да събираме определена информация от всички Ползватели, включително и от нерегистрирани посетители на Уебсайта, които не използват услугите, предоставяни от нас.

Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта. 

Бисквитките предоставят обобщени статистически данни, които не включват лична информация.

Съгласявайки се да използвате Услугата, вие изразявате вашето изрично съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics и Facebook Pixel, и декларирате, че ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията. Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато интернет браузъра ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на вашия интернет браузър. 

5. Защита на лични данни 

Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл [email protected]

6. Достъп до лични данни и предоставяне на лични данни на трети страни 

Достъп до лични данни на клиенти могат да имат:

○ субектите на лични данни – до техните данни.

○ оторизирани служители на Бери Груп България ООД, които според своите роли и длъжностни задължения трябва да имат достъп.

○ обработващи лични данни на клиенти от името на Бери Груп България ООД подизпълнитеи – счетоводна фирма, фирми за хостване на наш сайт и пощенски сървър.

○ организации, за които разкриването на лични данни е предписано в нормативен акт - НОИ, НАП, МВР, съд, Прокуратура и др.).

○ не продаваме и не предоставяме лични данни по никакъв начин на никого, извън гореспоменатите.

Ние можем да разкриваме вашата лична информация на трети страни само с вашето изрично съгласие или когато предоставянето е необходимо за предоставянето на Услугите. 

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество. 

7. Връзки към електронни страници на трети страни 

На нашия уебсайт е възможно да има линкове към други електронни страници, които в случая наричаме „Електронни страници на трети страни“. Ако желаете да посетите някоя от тези страници на трети страни, ще бъдете пренасочени към електронна страница на трети страни. Фактът, че ние предоставяме връзка, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

8. Достъп и корекция на лични данни 

Ние ще запазим вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава закона. След това вашите данни ще бъдат изтрити.

9. Изменение на тази политика на поверителност 

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от „Бери Груп България“ ООД, за което ние ще ви уведомим по подходящ начин.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо вас след уведомяване от „Бери Груп България“ ООД и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте. 

Вие се съгласявате, че всички изявления на „Бери Груп България“ ООД, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат публикувани на подходящо място на Уебсайта.  

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.