Висша математика за студенти

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Задължително трябва да ни предоставите учебните си материали предварително, за да преценим с кой от нашите преподаватели ще работите.

2

Заявка за консултация

Обадете се на националния телефон на РОДИНА 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber) и запазете ден и час за консултация.

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Къде се провеждат уроците по висша математика за студенти?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

Индивидуални уроци по математика

Уроци и курсове за студенти

Ако изпитвате затруднения в обучението по математика, статистика, линейна алгебра, аналитична геометрия и т. н., свържете се с нас – ние ще ви предложим индивидуално обучение, с което ще успеете да положите успешно вашите изпити.

Какво трябва да знаете?

За нас е важно да знаем какво се изисква от вас, включително конспект и примерни изпитни задачи, с помощта на които ще успеем да ви помогнем с подготовката за дадения изпит по математика. Независимо дали учите висша математика – първа или втора част, анализ или статистика, линейна алгебра, аналитична геометрия, комплексен анализ, теория на вероятностите, диференциални уравнения, дискретна математика и т. н., ние ще ви помогнем, за да успеете да се справите с всички предизвикателства.

Индивидуални уроци

Голяма част от първокурсниците срещат големи затруднения при явяването на изпити по точни науки като математика, статистика и др. Ние разполагаме с огромна учебна база и с най-добрите преподаватели, с помощта на които имате възможност да наваксате своите пропуски. Не забравяйте, че учебният процес изисква време и усилия, затова започнете навреме.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Висша математика за студенти

Няма невъзможни неща

Висшата математика не е невъзможна, ако подредите своето обучение последователно и работите усърдно. Предлагаме индивидуални уроци по висша математика и всички останали математически дисциплини, с помощта на които ще натрупате знания лесно и бързо.

Учебното съдържание

В българските университети изпитите по математика се провеждат по различни формати и конспекти, поради което частните уроци ви гарантират, че ще работите само за вашия изпит.  

Помощ в университета

Математиката е интердисциплинарна наука, с помощта на която ще учите по-лесно финанси, информатика, архитектура и много други. Със сигурност знанията ви по математика ще ви помогнат във вашето следване и в бъдеще.

Индивидуални уроци по математика

Висша математика за студенти

При нас можете да учите висша математика, както и всички други математически дисциплини, изучавани във висшите училища. С тези уроци можете да се подготвите за изпитите във вашия университет.

1

Висша математика – 1 част

○ Комплексни числа.
○ Полиноми.
○ Матрици.
○ Детерминанти.
○ Ранг на матрица. Обратна матрица. Матрични уравнения.
○ Системи линейни уравнения.
○ Вектори.
○ Метрични операции с вектори.
○ Уравнения на права в равнината.
○ Конични сечения.
○ Равнина.
○ Права в пространството.
○ Повърхнини.
○ Функция на една променлива. Основни понятия. Класификация.
○ Граници и непрекъснатост на функции на една променлива.
○ Производна на функция на една променлива.
○ Неопределени форми. Правило на Лопитал.
○ Изследване на функция на една променлива.
○ Неопределен интеграл.
○ Определен интеграл.
○ Геометрични приложения на определен интеграл.
○ Функция на две и повече променливи. Частни производни. Диференциали.
○ Формула на Тейлър за функция на две променливи.
○ Екстремуми на функция на две променливи. 

2

Висша математика – 2 част

○ Комплексни числа.
○ Функция на комплексна променлива.
○ Аналитични функции. Условия на Коши-Риман.
○ Определен интеграл от функция на комплексна променлива. Теорема и формула на Коши.
○ Ред на Тейлър и на Лоран. Особени точки. Резидиуми. Приложение на резидиумите.
○ Ред на Фурие за периодични функции.
○ Интеграл на Фурие. Преобразувание на Фурие.
○ Преобразувание на Лаплас. Определение и основни свойства.
○ Приложения на преобразуванието на Лаплас.
○ Случайни събития. Определение за вероятност на събитие.
○ Вероятност на сума и произведение от събития. Формула за пълната вероятност и формула на Бейс. Схема на Бернули.
○ Случайни величини. Закони за разпределение. Числови характеристики. По-често срещани разпределения.
○ Многомерни случайни величини. Функция на разпределение. Плътност на разпределение на вероятностите. Числови характеристики.
○ Основни задачи на математическата статистика. Статистически ред. Хистограма. Статистически числови характеристики.
○ Оценка на параметри и проверка на хипотези.
○ Регресия и корелация.
○ Приложение – статистически таблици. 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

Частни уроци по висша математика за студенти

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за (240 лв.)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ Цена за уроците - 240 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за (480 лв.)

○ 8 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ Цена за уроците - 480 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за (720 лв.)

○ 12 посещения ≈ 1-2 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ Цена за уроците - 720 лв. 

Ако имате големи пропуски по математика в своето средно образование, но все пак следвате специалност, която изисква реални знания, изберете индивидуалното обучение по математика. Нашият екип включва авторитетни преподаватели от българските висши училища, които ще ви помогнат да се справите. Вижте условията за индивидуалното обучение тук.

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас сега.

Висша математика, линейна алгебра, комплексен анализ, теория на вероятностите, дискретна математика и т.н. за студенти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове по математика.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Уроци по висша математика, частни уроци по висша математика, математика за 1 курс, математика курс, курс по математика, курс математика, курсове по математика, индивидуални частни уроци по висша математика, уроци по висша математика софия, частен учител по висша математика, линейна алгебра, аналитична геометрия, атематически анализ, комплексен анализ, теория на вероятностите, диференциални уравнения, дискретна математика

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Записване и консултации за курсове и уроци по математика

Адрес:

1142, гр. София, ул. „Ген. Й. Гурко“ 74

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.