Уроци по математика
за 8. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварителна информация

Записване за уроците по математика за 8. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Необходимо е да се свържете с нас на посочените телефони. Предварителното записване може да бъде на място или онлайн. 

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете и уроците по математика за 8. клас, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се извършват на място или като се обадите на националния телефон на РОДИНА 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащания

Записването можете да направите на място или онлайн, след като ни изпратите необходимата информация. Таксите се заплащат в нашите офиси или по банков път. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 8. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Къде се провеждат уроците по математика за 8. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

Индивидуални уроци по математика

за 8. клас и помощ в училище

Уроци за 8. клас

Математиката, която е включена в учебната програма за 8. клас включва много нови знания и понятия, които децата трябва да усвоят. Това изисква много усилия, старание и постоянство. Изберете нашето обучение за ученици в 8. клас и бъдете сигурни, че вашето дете ще успее да научи всичко, заложено в учебната програма по математика.

Какво трябва да знаете?

Задължително трябва да знаете, че обучението по математика е градивно спрямо предходната година, което означава, че вашето дете ще се сблъска с нови математически понятия и по алгебра, и по геометрия. Тяхното усвояване ще ви осигури спокойствие, че през следващата учебна година детето няма да има пропуски от 8. клас и ще надгражда своите знания постепенно.

Индивидуални уроци

Възползвайте се от индивидуалните уроци по математика, които ще проведем с индивидуален график, създаден само за вашето дете. Можете да се регистрирате за целогодишно обучение, което да допълва учебния процес в училище или детето да работи върху конкретни теми и задачи, които не разбира. Всичко зависи от вашите цели, а крайният резултат е общ – математиката за 8. клас да бъде максимално научена и усвоена.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 8. клас

Материали 

В 8. клас учениците ще получат над 60% нови знания по математика през цялата учебна година в училище. Нашата цел е тези нови понятия да бъдат усвоени. Учениците работят с учебни материали, които надграждат учебното съдържание в училище с цел максималното усвояване на новите знания.

Учебното съдържание

Учениците в 8. клас ще започнат да изучават вектори, триъгълник и трапец, квадратен корен и квадратни уравнения, окръжност, рационални изрази, вписани и описани многоъгълници, еднаквости в равнината. С нашите уроци можете да изберете целогодишно обучение или частни уроци върху конкретен раздел, с който вашият ученик не успява да се справи.  

Помощ в училище

Нашите уроци за ученици в 8. клас ще ви помогнат за получаване на отлични оценки в училище, както и за изграждане на учебни навици по математика. Използват се много домашни работи, типови задачи, съобразени с учебното съдържание, заложено от Министерството на образованието и науката.

Индивидуални уроци

Математиката в 8. клас може да бъде и забавна

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебното съдържание по математика за 8. клас включва:

1

Основни комбинаторни понятия

○ Умножение и събиране на възможности.
○ Пермутации, вариации и комбинации.

2

Вектори

○ Вектор.
○ Събиране и изваждане на вектори. Свойства.
○ Умножение на вектор с число. Свойства.

3

Триъгълник и трапец

○ Делене на отсечка в дадено отношение.
○ Средна отсечка в триъгълник.
○ Медицентър на триъгълник.
○ Трапец. Равнобедрен трапец.
○ Средна отсечка (основа) на трапец.

4

Квадратен корен

○ Ирационални числа. Квадратен корен.
○ Свойства на квадратните корени.
○ Действия с квадратни корени.
○ Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени.
○ Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени.
○ Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени. 

5

Квадратни уравнения

○ Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения.
○ Формула за корените на квадратното уравнение.
○ Съкратена формула за корените на квадратното уравнение.
○ Разлагане на квадратния тричлен на множители.
○ Биквадратно уравнение.
○ Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни.
○ Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет.
○ Приложение на формулите на Виет.
○ Моделиране с квадратни уравнения.

6

Окръжност

○ Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност.
○ Взаимни положения на права и окръжност.
○ Допирателни към окръжност.
○ Централни ъгли, дъги и хорди.
○ Диаметър, перпендикулярен на хорда.
○ Вписан ъгъл.
○ Периферен ъгъл.
○ Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност.
○ Ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност.
○ Взаимно положение на две окръжности.
○ Общи допирателни на две окръжности.

7

Рационални изрази

○ Рационални дроби. Дефиниционно множество.
○ Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на рационални дроби.
○ Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател.
○ Събиране и изваждане на рационални дроби.
○ Умножение, деление и степенуване на рационални дроби.
○ Преобразуване на рационални изрази.
○ Дробни уравнения.
○ Моделиране с дробни уравнения.

8

Вписани и описани многоъгълници

○ Окръжност, описана около триъгълник.
○ Окръжност, вписана в триъгълник.
○ Външновписани окръжности.
○ Ортоцентър на триъгълник. Забележителни точки в триъгълника.
○ Четириъгълник, вписан в окръжност.
○ Четириъгълник, описан около окръжност. 

9

Еднаквости в равнината

○ Осева симетрия.
○ Ротация.
○ Централна симетрия.
○ Транслация. 

Частни уроци по математика за 8. клас.

Ако смятате, че вашият ученик има нужда от допълнителна подготовка по математика, можете да го запишете на индивидуално обучение, като планирате индивидуален график на посещенията.

Частните уроци по математика се предлагат от понеделник до неделя (от 09:00 до 19:30 ч.).

Свържете се с нас и запишете своя урок по математика за 8. клас!

50 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

180 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци и подготовка по математика и помощ в училище за ученици в 8. клас

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
4 урока (мини)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 180 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
6 урока (стандарт)

○ 6 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 270 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
8 урока (макси)

○ 8 посещения ≈ 1-2 месеца
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 360 лв. 

Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока, след предварително уточнен график на уроците.

Нашите уроци по математика в 8. клас имат за цел предоставяне на поддържащо обучение през цялата учебна година. Вижте информация за условията за индивидуално обучение по математика и се възползвайте от извънкласните занимания по математика.

Математика за 8. клас

Всичко може да стане ясно и разбираемо сега

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 8. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Помощ по математика за осми клас, частни уроци за осми клас по математика, 8 клас математика, математика 8 клас, математика за 8 клас, уроци по математика за 8 клас, уроци по математика 8 клас, урок по математика за 8 клас, подготовка по математика

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.