Уроци по математика
за 8. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по математика за 8. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Индивидуални уроци по математика

за 8. клас и помощ в училище

Уроци за 8. клас

Математиката, която е включена в учебната програма за 8. клас включва много нови знания и понятия, които децата трябва да усвоят. Това изисква много усилия, старание и постоянство. Изберете нашето обучение за ученици в 8. клас и бъдете сигурни, че вашето дете ще успее да научи всичко, заложено в учебната програма по математика.

Какво трябва да знаете?

Задължително трябва да знаете, че обучението по математика е градивно спрямо предходната година, което означава, че вашето дете ще се сблъска с нови математически понятия и по алгебра, и по геометрия. Тяхното усвояване ще ви осигури спокойствие, че през следващата учебна година детето няма да има пропуски от 8. клас и ще надгражда своите знания постепенно.

Индивидуални уроци

Възползвайте се от индивидуалните уроци по математика, които ще проведем с индивидуален график, създаден само за вашето дете. Можете да се регистрирате за целогодишно обучение, което да допълва учебния процес в училище или детето да работи върху конкретни теми и задачи, които не разбира. Всичко зависи от вашите предпочитания, а целта е обща – математиката за 8. клас да бъде максимално научена и усвоена.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 8. клас

Материали 

В 8. клас учениците ще получат над 60% нови знания по математика през цялата учебна година в училище. Нашата цел е тези нови понятия да бъдат усвоени. Учениците работят с учебни материали, които надграждат учебното съдържание в училище с цел максималното усвояване на новите знания.

Учебното съдържание

Учениците в 8. клас ще започнат да изучават вектори, триъгълник и трапец, квадратен корен и квадратни уравнения, окръжност, рационални изрази, вписани и описани многоъгълници, еднаквости в равнината. С нашите уроци можете да изберете целогодишно обучение или частни уроци върху конкретен раздел, с който вашият ученик не успява да се справи.  

Помощ в училище

Нашите уроци за ученици в 8. клас ще ви помогнат за получаване на отлични оценки в училище, както и за изграждане на учебни навици по математика. Използват се много домашни работи, типови задачи, съобразени с учебното съдържание, заложено от Министерството на образованието и науката.

Индивидуални уроци

Математиката в 8. клас може да бъде и забавна

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебното съдържание по математика за 8. клас включва:

1

Основни комбинаторни понятия

○ Умножение и събиране на възможности.
○ Пермутации, вариации и комбинации.

2

Вектори

○ Вектор.
○ Събиране и изваждане на вектори. Свойства.
○ Умножение на вектор с число. Свойства.

3

Триъгълник и трапец

○ Делене на отсечка в дадено отношение.
○ Средна отсечка в триъгълник.
○ Медицентър на триъгълник.
○ Трапец. Равнобедрен трапец.
○ Средна отсечка (основа) на трапец.

4

Квадратен корен

○ Ирационални числа. Квадратен корен.
○ Свойства на квадратните корени.
○ Действия с квадратни корени.
○ Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени.
○ Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени.
○ Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени. 

5

Квадратни уравнения

○ Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения.
○ Формула за корените на квадратното уравнение.
○ Съкратена формула за корените на квадратното уравнение.
○ Разлагане на квадратния тричлен на множители.
○ Биквадратно уравнение.
○ Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни.
○ Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет.
○ Приложение на формулите на Виет.
○ Моделиране с квадратни уравнения.

6

Окръжност

○ Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност.
○ Взаимни положения на права и окръжност.
○ Допирателни към окръжност.
○ Централни ъгли, дъги и хорди.
○ Диаметър, перпендикулярен на хорда.
○ Вписан ъгъл.
○ Периферен ъгъл.
○ Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност.
○ Ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност.
○ Взаимно положение на две окръжности.
○ Общи допирателни на две окръжности.

7

Рационални изрази

○ Рационални дроби. Дефиниционно множество.
○ Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на рационални дроби.
○ Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател.
○ Събиране и изваждане на рационални дроби.
○ Умножение, деление и степенуване на рационални дроби.
○ Преобразуване на рационални изрази.
○ Дробни уравнения.
○ Моделиране с дробни уравнения.

8

Вписани и описани многоъгълници

○ Окръжност, описана около триъгълник.
○ Окръжност, вписана в триъгълник.
○ Външновписани окръжности.
○ Ортоцентър на триъгълник. Забележителни точки в триъгълника.
○ Четириъгълник, вписан в окръжност.
○ Четириъгълник, описан около окръжност. 

9

Еднаквости в равнината

○ Осева симетрия.
○ Ротация.
○ Централна симетрия.
○ Транслация. 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци по математика и помощ в училище за ученици в 8., 9. и 10. клас

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 3 месеца

○ 10 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 590 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 5 месеца

○ 20 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 790 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 8 месеца

○ 30 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 990 лв. 

Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Нашите уроци по математика в 8. клас имат за цел предоставяне на поддържащо обучение през цялата учебна година. Вижте информация за условията за индивидуално обучение по математика и се възползвайте от извънкласните занимания по математика.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 8. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 8. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 8. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Математика за 8. клас

Всичко може да стане ясно и разбираемо сега

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 8. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.