Уроци по математика
за 11. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците и курсовете по математика за 11. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Свържете се с нас на посочените телефони, за да получите актуална информация за графика на групите и свободните места за индивидуалните уроци за ученици в 11. клас. 

2

Запишете си ден и час за консултация

Запишете си час за консултация, за да успеем да ви обясним повече за обучението по математика за ученици в 11. клас. Без значение дали ще учите обща математика или профилирана математика, при нас ще намерите всичко необходимо. Обадете се на националния телефон на РОДИНА 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Записванията се извършват на място или дистанционно като ни изпратите необходимата информация. Плащанията можете да направите на място или по банков път според вашите предпочитания. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 11. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Къде се провеждат уроците по математика за 11. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

ИЗГОДНА КОМБИНАЦИЯ

Комбиниран курс
Математика

Курсовете по математика за ученици в 11. клас са предназначени за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити, както и за помощ в училище. Когато става дума за математика, трябва да имате постоянство през всички учебни години, а с нашите курсове ще успеете не само да наваксате пропуски, но и да акцентирате върху всички специфики в учебния материал. При нас ще намерите курсове и уроци по обща математика и профилирана математика за ученици в 11. клас

цена уроци 11. клас
3 x 450 лв.

Индивидуални уроци по математика

Разнообразие от нови възможности за 11. клас

Уроци и курсове за 11. клас

Обучението по математика в 11. клас включва разнообразие от нови понятия, а учениците дори започват да учат логаритми и тригонометрия. Това не трябва да ви плаши, напротив – отделните области и раздели са интересни и винаги всичко може да бъде научено – с усилия и постоянство.

Какво трябва да знаете?

Това, което е важно за обучението по математика за 11. клас е, че вашият ученик ще има по-малко часове в училище, ако не избере профил математика, а изискванията за нови знания ще бъдат отново големи и в двата случая. Ние ви предлагаме поддържащи курсове по математика, с помощта на които можете да планирате последните две години от средното образование и кандидатстването след това. Предлагаме курсове по обща математика и профилирана математика за ученици в 11. клас.

Индивидуални уроци

При нас можете да учите всеки раздел от учебното съдържание по математика за 11. клас. Ако имате конкретни пропуски или нищо не разбирате като цяло, това е обучението, с помощта на което ще успеете да намерите логика и връзка между отделните понятия. Изберете своя индивидуален график и ще видите, че математиката не е толкова трудна, колкото си мислите.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 11. клас

Уроците по математика 

Всички учебни занимания се планират предварително с фиксиран график за ден и час на провеждане. Възможно е да планирате едно или няколко посещения на седмица, като направите своето обучение по-интензивно и балансирано спрямо вашите потребности.

Учебното съдържание

Математика в 11. клас включва по-сложни теми и раздели, които изискват повече самостоятелна работа, решаване на задачи и допълнителна подготовка. С индивидуалното обучение можете да направите своята подготовка максимално гъвкава спрямо вашите възможности и да усвоите всичко необходимо в 11. клас.  

Помощ в училище

Самостоятелната работа с учител по математика ви предоставя възможност да учите конкретна област, тема или задача, върху които изпитвате затруднения. По този начин ще успеете да получите отлични оценки в училище, тъй като ще работите индивидуално – спрямо вашите потребности.

Учете математика онлайн

с най-добрите учители в България

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Обучението по математика на ниво общообразователна подготовка е основа за обучението по математика на ниво профилирана подготовка. Учебното съдържание по математика за 11. клас включва:

1

Степен и логаритъм

○ Корен трети. Свойства.
○ Корен n-ти. Свойства.
○ Преобразуване на ирационални изрази.
○ Графики на функциите y =√x, y = x3 и y = 3√x.
○ Степен с рационален степенен показател. Свойства.
○ Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател.
○ Показателна функция. Графика.
○ Логаритъм. Основни свойства. Сравняване на логаритми. Графика на логаритмична функция.
○ Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен.

2

Решаване на равнинни фигури

○ Решаване на успоредник.
○ Решаване на трапец.
○ Решаване на четириъгълник.
○ Решаване на правилен многоъгълник.

3

Тригонометрия

○ Обобщен ъгъл. Радиан. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл.
○ Основни тригонометрични тъждества.
○ Четност, нечетност и периодичност на тригонометричните функции.
○ Графики на функциите y = sin x, y = cos x., y = tg x и y = cotg x.
○ Формули за синус и косинус от сбор и разлика на два ъгъла.
○ Формули за тангенс и котангенс от сбор и разлика на два ъгъла.
○ Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл.
○ Формули за сбор и произведение на тригонометрични функции.

4

Вероятности

○ Условна вероятност. Теорема за умножение на вероятностите. Независимост.
○ Модели на многократни експерименти с два възможни изхода.
○ Разпределения на вероятностите със сума 1.
○ Геометрична вероятност върху правата като отношение на дължини на интервали.
○ Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци по математика и помощ в училище за ученици в 11. клас

Модул 1

450 лв.
  • Събота или неделя
  • уроци по математика за 11. клас

Модул 2

# 450 лв.
  • Събота или неделя
  • 4 пробни изпита по математика

Модул 3

# 450 лв.
  • Събота или неделя
  • проверка на домашни работи

Таксата за обучение е разделена на три вноски за курс по математика. Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата учебни срока.

Целогодишни комбинирани курсове и уроци по Математика в 11. клас:

1. Комбиниран курс БЕЛ и Математика - 3 вноски по 820 лв. за 11. клас.

2. Комбиниран курс Химия и Математика - 3 вноски по 860 лв. за 11. клас.

3. Комбиниран курс Химия и Биология - 3 вноски по 860 лв. за 11. клас.

4. Основен курс МАТ - 3 вноски по 450 лв. за курс по Математика за 11. клас.

5. Основен курс БЕЛ - 3 вноски по 450 лв. за курс по БЕЛ за 11. клас

Можете да платите таксите за основния курс на срок: 2 вноски по 670 лв.

Ако сте ученик в 11. клас и имате затруднения с математиката, ние ще успеем да ви помогнем. Предлагаме индивидуални уроци по математика, с които бързо ще започнете да разбирате задачите. Вижте повече за частните уроци по математика на следния линк.

Частни уроци по математика за 11. клас.

Изберете нашите уроци по математика за ученици в 11. клас и ще видите само след няколко занимания, че математиката не е толкова трудна. 

Частните уроци по математика се предлагат от понеделник до неделя (от 09:00 до 19:30 ч.).

Проверете кога е удобно за вашия ученик и се обадете, за да се включите в графика.

Свържете се с нас и запишете своя урок по математика!

60 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

200 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци и подготовка по математика и помощ в училище за ученици в 11. клас

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
4 урока (мини)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 11. клас
○ Цена за уроците - 200 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
6 урока (стандарт)

○ 6 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 11. клас
○ Цена за уроците - 300 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
8 урока (макси)

○ 8 посещения ≈ 1-2 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 11. клас
○ Цена за уроците - 400 лв. 

ДРУГИ УРОЦИ
подготовка за матура и кандидатстване

Имате затруднения с математиката?

Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 11. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Частни уроци 11 клас математика, уроци за ученици профил математика, математика 11 клас, профилирана подготовка по математика 11 клас, курсове по математика за ученици в 11 клас, математика за 11 клас, уроци по математика за 11 клас, курс по математика профил, частни уроци по математика и български език за единайсти клас, математика уроци

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.