МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУСА

Важна информация относно въведените стандартни противоепидемични мерки

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВСИЧКИ МЕРКИ

На вниманието на родителите и всички курсисти, които ще се обучават по математика на РОДИНА България

РОДИНА разполага със самостоятелна 520 кв.м. учебна база, която осигурява физическа дистанция от 1.5 метра и спазване на въведените противоепидемични мерки.

Изправени пред безпрецедентната епидемия от коронавирус COVID-19, ние от РОДИНА поставяме Вашата безопасност и тази на учителите и служителите ни на първо място. Въпреки стриктни противоепидемични мерки, ние искаме да ви обърнем внимание, че мерките са въведени с цел за запазване здравето на всички ученици, учители, родители и служители и ви молим да бъдем отговорни заедно.

Присъственото обучение в РОДИНА се осъществява при спазването на всички превантивни мерки с цел осигуряване на възможно най-висока степен на безопасност на своите курсисти, преподаватели и служители. Мерките ще бъдат променяни своевременно в случай на необходимост.

С цел осигуряване на максимално безрискова среда и запазване здравето на всички курсисти, учители и техните семейства, РОДИНА въвежда следните мерки, съобразени с препоръките на МЗ и МОН за началото на учебната година.

Математика и езикова ваканция в чужбина
Най-добрите мерки за базопастност по време на заниманията по математика

КАКВО ПРАВИМ?

Много повече от курсове по математика!

Програмата е специално разработена, за да запали интереса на всеки един курсист към предмета математика.

ВСИЧКИ УРОЦИ И КУРСОВЕ                         

Уроци и курсове по математика за ученици и кандидат-студенти

База "Орлов мост" - само индивидуални

База "Лъвов мост" - групово и индивидуално

 1. МАЛКИ ГРУПИ
  Всички присъствени занимания по математика ще бъдат проведени в редуцирани групи с 50%.
 2. ЛИЧНА РАБОТНА УЧЕБНА ПЛОЩ
  Учениците ще бъдат разпределени в учебните зали на фиксирани работни места. Всяко дете ще учи самостоятелно на двоен чин, а определените учебни места ще бъдат разположени шахматно. Разстоянието между учениците и учителите е над 2,5 м. Минималната дистанция между учениците е 1,5 метра един от друг.
 3. ДИСТАНЦИЯ
  РОДИНА използва стратегия на невзаимодействие между учениците от различните групи и класове. Няма да бъде допускано разместване от група в група и смяна на графиците. Групите и техните членове (учител и ученици) са постоянни и няма да има влизане и разместване от група в група.
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
  Родителите декларират, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
 5. ПРОЯВА НА СИМПТОМИ
  Няма да бъдат допускани ученици, учители, служители и външни лица с прояви на остри респираторни симптоми (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
 6. ИНСТРУКТАЖ ЗА МЕРКИТЕ
  На първия учебен ден ще бъде направен инструктаж за всички мерки, правилна хигиена на ръцете, физическа дистанция и други. Всички изисквания, дейности и мерки ще бъдат обявените в базата на РОДИНА на специални табла за информация.
 7. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
  Всички курсисти трябва да притежават лични предпазни средства (защитна маска за лице, личен дезинфектант, шлем, ръкавици и др.). Маските за курсистите се осигуряват от учениците, респ. техните родители.
 8. НОСЕНЕТО НА МАСКА
  Носенето на маска или шлем е задължително в общите части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли за всички курсисти, учители, служители, в т.ч. от родителите. Носенето на маска или шлем в учебните зали от учениците е по желание.
 9. ДЕЗИНФЕКТАНТ
  На входа на учебната база ще бъде подсигурен дезинфектант за ръце, разрешен от Министерство на здравеопазването.
 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВХОДА
  Всички ученици ще бъдат допускани самостоятелно, като ще бъде създадена организация за контрол на входа по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция.
 11. НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ ЗАКЪСНЕНИЯ
  Посещенията на заниманията по математика се извършва в точно определени часови зони, които всички трябва да спазват. Тъй като групите са редуцирани и броят на учениците е малък, няма да се толерират закъснения. Молим ви да бъдете стриктни с времето.
 12. ФИКСИРАНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ
  Всички ученици ще бъдат разпределени предварително и трябва да заемат определените учебни места за работа в час. Не се допускат промяна на работните места за учениците.
 13. МЯСТО ЗА ИЗОЛАЦИЯ
  На входа на учебната база е обособено самостоятелно помещение, в което ще бъдат изолирани учениците или лицата с грипоподобни симптоми.
 14. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  В случай на необходимост, всички присъствени обучения по математика ще преминат в онлайн обучение в електронна среда от разстояние. Необходимите технически средства са компютър (стационарен или лаптоп), слушалки, микрофон и интернет връзка. Всички учители по математика за подсигурени с техника за провеждане на онлайн уроци на живо.
 15. БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ
  В учебните зали на РОДИНА ще бъдат използвани бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.
 16. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯТА
  Ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.
 17. ПРОВЕТРЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ
  Учебните зали се проветряват всяко междучасие и почивка между учебните блокове на заниманията по математика.
 18. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
  Във всички санитарни помещения и тоалетни се следи за наличието и своевременното осигуряване на течен сапун, тоалетна хартия, както и регулярно се изхвърля боклука.

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!

Коя е правилната посока в подготовката по БЕЛ спрямо вашите индивидуални потребности и затруднения.

Запишете си час за консултация
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.