СТАНДАРТНИ МЕРКИ

Важна информация относно въведените стандартни противоепидемични мерки

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВСИЧКИ МЕРКИ

На вниманието на родителите и всички курсисти, които се обучават по математика на РОДИНА България

РОДИНА разполага със самостоятелна 520 кв.м. учебна база, която осигурява физическа дистанция спазване на въведените противоепидемични мерки.

Ние от РОДИНА поставяме Вашата безопасност и тази на учителите и служителите ни на първо място. Мерките са въведени с цел за запазване здравето на всички ученици, учители, родители и служители и ви молим да бъдем отговорни заедно.

Присъственото обучение в РОДИНА се осъществява при спазването на всички превантивни мерки с цел осигуряване на възможно най-висока степен на безопасност на своите курсисти, преподаватели и служители. Мерките ще бъдат променяни своевременно в случай на необходимост.

С цел осигуряване на максимално безрискова среда и запазване здравето на всички курсисти, учители и техните семейства, РОДИНА спазва всички препоръки на МЗ и МОН.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Най-добрите мерки за базопастност по време на заниманията по математика

КАКВО ПРАВИМ?

Много повече от курсове по математика!

Програмата е специално разработена, за да запали интереса на всеки един курсист към предмета математика.

ВСИЧКИ УРОЦИ И КУРСОВЕ                         

Уроци и курсове по математика за ученици и кандидат-студенти

База "Орлов мост" - само индивидуални

База "Лъвов мост" - групово и индивидуално

 1. МАЛКИ ГРУПИ
  Всички присъствени занимания по математика ще бъдат проведени в редуцирани групи.
 2. ЛИЧНА РАБОТНА УЧЕБНА ПЛОЩ
  Учениците ще бъдат разпределени в учебните зали на фиксирани работни места. 
 3. ДИСТАНЦИЯ
  Ако има ИЗДАДЕНА заповед от МЗ! РОДИНА използва стратегия на невзаимодействие между учениците от различните групи и класове. Няма да бъде допускано разместване от група в група и смяна на графиците. Групите и техните членове (учител и ученици) са постоянни и няма да има влизане и разместване от група в група.
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
  Ако има ИЗДАДЕНА заповед от МЗ! Родителите декларират, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
 5. ПРОЯВА НА СИМПТОМИ
  Няма да бъдат допускани ученици, учители, служители и външни лица с прояви на остри респираторни симптоми (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
 6. ИНСТРУКТАЖ ЗА МЕРКИТЕ
  На първия учебен ден ще бъде направен инструктаж за всички мерки, правилна хигиена на ръцете, физическа дистанция и други. Всички изисквания, дейности и мерки ще бъдат обявените в базата на РОДИНА на специални табла за информация.
 7. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
  Ако има ИЗДАДЕНА заповед от МЗ! Всички курсисти трябва да притежават лични предпазни средства (защитна маска за лице, личен дезинфектант и др.). Маските за курсистите се осигуряват от учениците, респ. техните родители.
 8. НОСЕНЕТО НА МАСКА
  Ако има ИЗДАДЕНА заповед от МЗ! Носенето на маска е задължително в общите части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли за всички курсисти, учители, служители, в т.ч. от родителите. Носенето на маска в учебните зали от учениците е по желание.
 9. ДЕЗИНФЕКТАНТ
  На входа на учебната база ще бъде подсигурен дезинфектант за ръце, разрешен от Министерство на здравеопазването.
 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВХОДА
  Всички ученици ще бъдат допускани самостоятелно, като ще бъде създадена организация за контрол на входа по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция.
 11. НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ ЗАКЪСНЕНИЯ
  Посещенията на заниманията по математика се извършва в точно определени часови зони, които всички трябва да спазват. Молим ви да бъдете стриктни с времето.
 12. ФИКСИРАНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ
  Ако има ИЗДАДЕНА заповед от МЗ! Всички ученици ще бъдат разпределени предварително и трябва да заемат определените учебни места за работа в час. Не се допускат промяна на работните места за учениците.
 13. МЯСТО ЗА ИЗОЛАЦИЯ
  Ако има ИЗДАДЕНА заповед от МЗ! На входа на учебната база е обособено самостоятелно помещение, в което ще бъдат изолирани учениците или лицата с грипоподобни симптоми.
 14. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  В случай на необходимост, всички присъствени обучения по математика ще преминат в онлайн обучение в електронна среда от разстояние. Необходимите технически средства са компютър (стационарен или лаптоп), слушалки, микрофон и интернет връзка. Всички учители по математика за подсигурени с техника за провеждане на онлайн уроци на живо.
 15. БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ
  Ако има ИЗДАДЕНА заповед от МЗ! В учебните зали на РОДИНА ще бъдат използвани бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.
 16. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯТА
  Ако има ИЗДАДЕНА заповед от МЗ! Ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.
 17. ПРОВЕТРЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ
  Учебните зали се проветряват всяко междучасие и почивка между учебните блокове на заниманията по математика.
 18. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
  Във всички санитарни помещения и тоалетни се следи за наличието и своевременното осигуряване на течен сапун, тоалетна хартия, както и регулярно се изхвърля боклука.

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!

Коя е правилната посока в подготовката по БЕЛ или МАТЕМАТИКА спрямо вашите индивидуални потребности и затруднения.

Запишете си час за консултация
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.